Hoogstraten

Zitting van maandag 22 januari 2024

Om 20.00 uur.

 

aanwezig

voorzitter: Gert Van den Bogaert 

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

verontschuldigd

schepen: Piet Van Bavel

raadslid: Ann Tilburgs

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 18 december 2023.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het ontwerp van het verslag van de gemeenteraad van 18 december 2023 werd opgemaakt.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

         

Argumentatie

 

Het ontwerp van de notulen van de gemeenteraad van 18 december 2023 dient goedgekeurd te worden.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:02:17)

 

BESLUIT

 

Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 1 onthouding (Herman Snoeys)

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad van 18 december 2023 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de erfpachtvoorwaarden voor het goed Gemeenteplein 3-5 te 2328 Meerle.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Reeds eerder werd het idee gelanceerd om het onroerend goed Gemeenteplein 3-5 te 2328 Meerle te vervreemden.

 

In deze context hebben we het pand laten schatten met opgave van:

        huidige waarde;

        erfpachtwaarde en huur;

        noodzakelijke renovatiekost.

 

De totale kost aan renovatie voor dit gebouw zou volgens de geactualiseerde schatting van 7 december 2023 770.000,00 EUR bedragen.

 

Er werd eerst geïnformeerd bij (sociale) Bouwmaatschappij De Noorderkempen cvba alsook bij Mihro vzw of zij interesse hebben. Er was geen interesse in dit pand.

 

De voorkeur inzake vervreemding gaat uit naar een erfpachtformule. Uitgangspunten zijn:

        een erfpacht met duurtijd van 99 jaar;

        een instapcanon van minimum hetgeen er in de schatting is gestipuleerd;

        een jaarlijkse canon van hetgeen er in de schatting is gestipuleerd (met indexatie).

 

Dit agendapunt stond geagendeerd op de gemeenteraad van 29 augustus 2022, maar werd toen teruggenomen door het college.

 

Het college besliste op 4 januari 2024 om de erfpachtvoorwaarden ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 22 januari 2024.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Er werd een opdrachtomschrijving met erfpachtvoorwaarden opgemaakt.

 

Er wordt voorgesteld om een publieke oproep te lanceren via Biddit, zodat zoveel mogelijk potentieel geïnteresseerde kandidaten bereikt worden.

  

Er wordt voorgesteld om de voorstellen te beoordelen op basis van de voorgestelde instapcanon. De erfpacht zal toegewezen worden aan de kandidaat met de hoogste instapcanon.

 

Er wordt voorgesteld om de limietdatum en het limietuur voor het indienen van een voorstel via Biddit vast te stellen op 22 april 2024 voor 12.00u.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan de erfpachtvoorwaarden.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

De instapcanon bedraagt minimaal 135.000,00 EUR terwijl de jaarlijkse canon vastgesteld werd op 1.570,00 EUR per jaar.

 

We dienen echter de concrete voorstellen af te wachten om de werkelijke hoogte van de instapcanon te kennen.

 

De inkomsten dienen vervolgens opgenomen te worden in het budget.

 

De financieel directeur heeft op 12/12/2023 visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:04:28)

 

BESLUIT

 

Bij 16 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Jef Vissers, Jos Martens, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Katrien Brosens, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 8 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Joël Adams en Ilse Verachtert) en 1 onthouding (Michel Jansen)

Artikel 1:

De erfpachtvoorwaarden voor het goed Gemeenteplein 3-5 te 2328 Meerle worden goedgekeurd.

Artikel 2:

Er wordt goedgekeurd dat er een publieke oproep via Biddit gelanceerd wordt, zodat zoveel mogelijk potentieel geïnteresseerde kandidaten bereikt worden.

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de erfpachtvoorwaarden voor het goed Meerdorp 2-4 te 2321 Meer.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Reeds eerder werd het idee gelanceerd om het onroerend goed Meerdorp 2-4 te 2321 Meer te vervreemden.

 

In deze context hebben we het pand laten schatten met opgave van:

        huidige waarde;

        erfpachtwaarde en huur;

        noodzakelijke renovatiekost.

 

De totale kost aan renovatie voor dit gebouw zou volgens de geactualiseerde schatting van 7 december 2023 656.000,00 EUR bedragen.

 

Er werd eerst geïnformeerd bij (sociale) Bouwmaatschappij De Noorderkempen cvba of zij interesse hebben. Er was geen interesse in dit pand.

 

De voorkeur inzake vervreemding gaat uit naar een erfpachtformule. Uitgangspunten zijn :

        een erfpacht met duurtijd van 99 jaar;

        een instapcanon van minimum hetgeen er in de schatting is gestipuleerd;

        een jaarlijkse canon van hetgeen er in de schatting is gestipuleerd (met indexatie).

 

Dit agendapunt stond geagendeerd op de gemeenteraad van 29 augustus 2022, maar werd toen teruggenomen door het college.

 

Het college besliste op 4 januari 2024 om de erfpachtvoorwaarden ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 22 januari 2024.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Er werd een opdrachtomschrijving met erfpachtvoorwaarden opgemaakt.

 

Er wordt voorgesteld om een publieke oproep te lanceren via Biddit, zodat zoveel mogelijk potentieel geïnteresseerde kandidaten bereikt worden.

  

Er wordt voorgesteld om de voorstellen te beoordelen op basis van de voorgestelde instapcanon. De erfpacht zal toegewezen worden aan de kandidaat met de hoogste instapcanon.

 

Er wordt voorgesteld om de limietdatum en het limietuur voor het indienen van een voorstel via Biddit vast te stellen op 22 april 2024 voor 12.00u.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan de erfpachtvoorwaarden.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

De instapcanon bedraagt minimaal 190.000,00 EUR terwijl de jaarlijkse canon vastgesteld werd op 2.180,00 EUR per jaar.

 

We dienen echter de concrete voorstellen af te wachten om de werkelijke hoogte van de instapcanon te kennen.

 

De inkomsten dienen vervolgens opgenomen te worden in het budget.

 

De financieel directeur heeft op 7/12/2023 visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:25:35)

 

BESLUIT

 

Bij 16 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Jef Vissers, Jos Martens, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Katrien Brosens, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 8 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Joël Adams en Ilse Verachtert) en 1 onthouding (Michel Jansen)

Artikel 1:

De erfpachtvoorwaarden voor het goed Meerdorp 2-4 te 2321 Meer worden goedgekeurd.

Artikel 2:

Er wordt goedgekeurd dat er een publieke oproep via Biddit gelanceerd wordt, zodat zoveel mogelijk potentieel geïnteresseerde kandidaten bereikt worden.

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuring van de concessieovereenkomst voor de uitbating van een watersport- en adventurekampenaanbod voor lagereschoolkinderen en tieners van 8 tot 15 jaar.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het college besliste op 7 december 2023 om de opdracht "Concessie voor de uitbating van een watersport- en adventurekampenaanbod voor lagereschoolkinderen en tieners van 8 tot 15 jaar" toe te wijzen aan de firma Goodlife CP bv, Moerstraat 13 te 2320 Hoogstraten, met ondernemingsnummer 0547.587.863 tegen de voorwaarden vermeld in het voorstel van deze kandidaat

 

De opdracht wordt gesloten door de goedkeuring van de concessieovereenkomst door de gemeenteraad.

 

Het college besliste op 7 december 2023 eveneens om de concessieovereenkomst voor de opdracht "Concessie voor de uitbating van een watersport- en adventurekampenaanbod voor lagereschoolkinderen en tieners van 8 tot 15 jaar" ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 22 januari 2024.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Artikel 3 § 1 van de wet betreffende de concessieovereenkomsten van 17 juni 2016.

 

Argumentatie

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de voorliggende concessieovereenkomst voor de opdracht "Concessie voor de uitbating van een watersport- en adventurekampenaanbod voor lagereschoolkinderen en tieners van 8 tot 15 jaar" goed te keuren. Op die manier is de concessie formeel gesloten.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Er lopen geen financiële stromen via stad Hoogstraten. Dit besluit heeft dus geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:40:40)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Artikel 1:

Er wordt kennis genomen van de beslissing van het college om de opdracht "Concessie voor de uitbating van een watersport- en adventurekampenaanbod voor lagereschoolkinderen en tieners van 8 tot 15 jaar" toe te wijzen aan de firma Goodlife CP bv, Moerstraat 13 te 2320 Hoogstraten, met ondernemingsnummer 0547.587.863.

Artikel 2:

De concessieovereenkomst voor de opdracht "Concessie voor de uitbating van een watersport- en adventurekampenaanbod voor lagereschoolkinderen en tieners van 8 tot 15 jaar" wordt goedgekeurd.

Artikel 3:

De goedkeuring van de concessieovereenkomst impliceert dat de opdracht gesloten is.

Artikel 4:

De bovenvermelde concessie start op 1 juli 2024 en loopt af op 1 september 2028, met inachtname van het bijzonder evaluatiemoment na de zomer van 2025 waarvan sprake onder titel I.15 van de concessieleidraad.

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Definitieve vaststelling van het ontwerp van het rooilijnplan trage weg Spijker-Eeuwig Laantje.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Met het oog op de verbinding voor trage weggebruikers tussen de Lindendreef en de Gelmelstraat, wordt er m.b.t. delen van percelen welke de VZW Mirho deels in eigendom en deels in erfpacht heeft (eigenaar: private stichting KEFAS) - in toepassing van artikel 15 gemeentewegendecreet - voor een periode van 28 jaar een tijdelijke erfdienstbaarheid van openbare doorgang gevestigd (deel van het traject: ook bekend als het "Eeuwig Laantje") (gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2023).

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (gemeentewegendecreet).

 

Argumentatie

 

Conform artikel 11, §1, lid 1 gemeentewegendecreet leggen de gemeenten de ligging en breedte van de gemeentewegen op hun grondgebied vast in gemeentelijke rooilijnplannen, ongeacht de eigenaar van de grond.

 

M.b.t. hoger aangehaalde verbinding werd door beëdigd landmeter-expert Jan Koyen (GEO Landmeters - dossier J21105b) een ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan "Eeuwig Laantje" opgemaakt, hetwelk in bijlage wordt gevoegd.

 

In de akte waarbij de tijdelijke erfdienstbaarheid van openbare doorgang wordt gevestigd in toepassing van artikel 15 gemeentewegendecreet (gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2023), is bepaald dat geen vergoeding verschuldigd is. Een berekening van de eventuele waardevermindering of waardevermeerdering wegens een tijdelijke erfdienstbaarheid van openbare doorgang is bijgevolg niet aan de orde. Deze akte werd verleden op 5 december 2023.

 

Conform artikel 17, §1 gemeentewegendecreet werd voormeld ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad met het oog op de voorlopige vaststelling ervan.

 

Bij besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2023 werd voormeld ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vastgesteld (bijlage).

 

Het voorlopig vastgesteld ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan "Eeuwig Laantje" werd conform de bepalingen van artikel 17, §§2 en 3 gemeentewegendecreet onderworpen aan een openbaar onderzoek dat liep van 15 november 2023 tot en met 14 december 2023 (verslag openbaar onderzoek in bijlage). Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen opmerkingen en geen bezwaren ingediend. In toepassing van artikel 17, §4 gemeentewegendecreet, bezorgde de deputatie per schrijven van 30 november 2023 haar advies (bijlage):  "De provincie Antwerpen heeft geen opmerkingen bij het rooilijn Trage Weg Spijker - Eeuwig Laantje te Hoogstraten".

 

Conform artikel 17, §5 gemeentewegendecreet wordt voormeld ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan - binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek - voorgelegd aan de gemeenteraad met het oog op de definitieve vaststelling ervan.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 4 januari 2024 onderstaande besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.  

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten" van het meerjarenplan, met actienummer: 1/3/2/1, beleidsitem: Overige mobiliteit en verkeer met nummer 290-00 en algemeen rekeningnummer: 22400000 Wegen.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 223.000,00 EUR in 2024.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 223.000,00 EUR in 2024.

Budget nodig voor dit besluit: 0,00 EUR.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:41:10)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Enig artikel:

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan "Eeuwig Laantje" opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Jan Koyen (GEO Landmeters - dossier J21105b) - zoals gevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van onderhavig besluit - definitief vast.

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Punt bijlagen/links 2023-09-26 J21105b (3).pdf Download
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuren van de aanpassing van de statuten van de 'Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen' voor de intergemeentelijke organisatie van noodplanning.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Op 7 september 2020 besliste de gemeenteraad om samen met de deelnemende gemeenten (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar), een intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid op te richten onder de vorm van een Interlokale Vereniging, genaamd Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen en keurde de oprichtingsovereenkomst, die de statuten omvat goed. Na het ontslag van een coördinator noodplanning zijn de werkwijze, de personeelsinzet en de organisatie van de ILV Noodplanning Noorderkempen geëvalueerd en is voorgesteld om naar één werkgever voor beide coördinatoren te gaan en de gemeente Ravels aan te stellen als beherende gemeente.

Het beheerscomité van de ILV Noodplanning Noorderkempen in zitting van 10 november 2023, is akkoord gegaan om aldus aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een aanpassing van de statuten ter goedkeuring voor te leggen.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, hierna verder afgekort als DLB”. Het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties, BS 27 juni 2019, en meer in het bijzonder “Hoofdstuk VII-samenwerking” (art. 41 juncto art. 4, §4 juncto art. 34), hierna verder “KB Noodplanning”

        Artikel 41 KB Noodplanning dat voor de bevoegde overheden de mogelijkheid biedt om samen te werken, zowel op vlak van de noodplanning als voor het beheer van noodsituaties; dat de gemeente gebruik wil maken van deze mogelijkheid tot samenwerking

 

Argumentatie

 

Door de wijziging van de statuten van de Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen wordt de gemeente Ravels als beherende gemeente aangeduid.

De gemeente Ravels zal in haar hoedanigheid van beherende gemeente voorzien in de inzet van personeel ten behoeve van de deelnemende gemeenten ter verwezenlijking van het doel van de Interlokale Vereniging.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:41:37)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Enig artikel:

De aanpassing van de statuten van de Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Kennisname van het budget 2024 van de Kerkfabriek Sint Clemens Minderhout.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Budget 2024:

De exploitatie vertoont een overschot van 189,37 EUR en in de investeringen wordt een overschot genoteerd van 435.424,06 EUR.

Er is geen bijdrage van de gemeente nodig.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017..

        Artikelen 45 t/m 50 van het Eredienstendecreet d.d. 7 mei 2004.

        Artikelen 39 tot en met 43 van het Besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse Regering m.b.t. de boekhouding van de kerkfabrieken.

 

Argumentatie

 

Het budget 2024 van de kerkfabriek Sint Clemens Minderhout wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:43:16)

 

BESLUIT

 

Enige artikel :

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint Clemens Minderhout.

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Kennisname van de stand van zaken van de lopende DBFM-procedure voor de realisatie van een Cultuurhuis.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De realisatie van een cultuurhuis met bijhorende omgevingsaanleg kadert in het streven van het bestuur om zoveel mogelijk aspecten van het gemeenschapsleven op de best mogelijke manier en best mogelijke plaats te realiseren of te faciliteren.

 

Het college besliste op 30 april 2020 om een multidisciplinaire team van Sweco Belgium nv aan te stellen voor de begeleiding bij een DBFM-opdracht voor het realiseren van een cultuurhuis in Hoogstraten.

 

Na de goedkeuring van de selectieleidraad en de procedure door de gemeenteraad van 14 december 2020 werd gestart met de zoektocht naar geïnteresseerde kandidaten. De aanvragen tot deelneming dienden uiterlijk 2 februari 2021 te worden voorgelegd. Op 27 mei 2021 keurde het college de selectie en de niet-selectie van de kandidaten goed.

 

Op 31 mei 2021 keurde de gemeenteraad de gunningsleidraad voor de opdracht "Cultuurhuis door middel van een DBFM-opdracht" goed. De weerhouden kandidaten uit de selectiefase ontvingen deze gunningsleidraad zodat zij aan de slag konden om een gepast voorstel en ontwerp te presenteren dat voldoet aan al de vereisten die de stad oplegt met betrekking tot het gebouw en de omgevingsaanleg.

 

Op 11 januari 2022 dienden alle geselecteerde kandidaten een eerste offerte in. De namen van de inschrijvers worden vertrouwelijk gehouden tot aan de gunning van de opdracht, teneinde te vermijden dat afspraken tussen de ondernemingen onderling de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.

 

Het college keurde op 21 april 2022 het beoordelingsverslag van deze eerste offertes goed. Er werd eveneens goedgekeurd dat een onderhandelingsronde werd opgestart met alle inschrijvers.

 

Het resultaat van de onderhandelingen was dat het college op 1 september 2022 de opmaak van een terechtwijzend bericht goedkeurde. Dit terechtwijzend bericht bevatte optimalisaties in technieken en akoestische eisen, ruimtegebruik en financiële voorwaarden. Aan de inschrijvers werd gevraagd om op basis van dit terechtwijzend bericht een geactualiseerde offerte in te dienen. Alle inschrijvers dienden op 30 november 2022 een geactualiseerde offerte in.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

De verbintenistermijn van de offerte werd bepaald op 180 kalenderdagen vanaf de uiterste datum voor het indienen van de offerte. Deze verbintenistermijn kan steeds verlengd worden, en het is gangbaar om een verbintenistermijn te laten verlengen bij de indiening van een aangepaste of finale offerte. Hierbij wordt opgemerkt dat DB(F)M-projecten in het algemeen een lange doorlooptijd hebben en dat de opdracht in Hoogstraten op dat vlak zeker geen alleenstaand geval is. Deze verlenging was bij het begin van de procedure reeds ingecalculeerd. Een verlenging van de eerste verbintenistermijn was, gezien de initiële timing, altijd noodzakelijk.

Hoewel in de gunningsleidraad geen bindende timing is voorgeschreven, wijkt het bestuur af van de initieel opgegeven indicatieve timing. De gunningsleidraad beschrijft echter dat er belangrijke afwijkingen kunnen zijn van de vooropgestelde timing en stelt letterlijk dat “zelfs bij belangrijke afwijkingen van de termijnen, wijziging of inkorting van de procedure de Inschrijver geen enkel recht op schadevergoeding zal hebben”. Met deze besluitvorming willen we dan ook duidelijkheid brengen aan alle betrokkenen en duidelijk stellen dat er meer tijd nodig zal zijn dan initieel voorzien om de gunningsprocedure voor deze opdracht goed te doorlopen.

  

De conclusie is dan ook dat er vanuit de gunningsleidraad geen enkele verplichting is om de procedure binnen een specifieke termijn te doorlopen en af te ronden. De huidige procedure met de huidige inschrijvers kan verder gaan. Hiervoor zijn geen verdere formaliteiten vereist. Het draagt echter wel onze voorkeur weg om middels deze besluitvorming de intenties en de stand van zaken mee te delen aan de inschrijvers en overige betrokkenen.

 

Aan de administratie werd intussen de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar mogelijke financiële optimalisaties.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Dit besluit heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:43:32)

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de lopende procedure inzake de opdracht "Cultuurhuis door middel van een DBFM-opdracht".

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuren van een aanpassing aan het belastingreglement op masten en pylonen.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Hoogstraten wordt gekenmerkt door een relatief open landschap. Het stadsbestuur wenst dit karakter te behouden en waar mogelijk te versterken.

 

Masten, pylonen en andere draagconstructies worden als landschapsverstorend ervaren en brengen hinder mee voor de lokale bevolking en het open landschap.

 

De financiële toestand van de gemeente vereist de heffing van verschillende belastingen. Daarbij streeft het stadsbestuur naar een rechtmatige verdeling van de belastingdruk.

 

De verstoring van het landschap is een motief dat redelijkerwijze kan verantwoorden dat een specifieke bijdrageplicht ten laste van de eigenaars ervan wordt ingevoerd.

 

Deze belasting geldt als compensatie voor de visuele vervuiling die deze masten, pylonen en andere draagconstructies veroorzaken.

 

De vrijstelling voor constructies voor openbare verlichting, voor verlichting van sport- en recreatieterreinen en constructies die eigendom zijn van de stad of van een intercommunale waar de stad een lidmaatschap heeft, is redelijk en objectief verantwoord, gezien de stad zichzelf niet wenst te belasten, noch de intercommunales waarin de stad vertegenwoordigd is en waarvoor de stad dividenden ontvangt. Het landschapsverstorend element van deze constructies wordt gecompenseerd door het algemeen belang ervan.

 

Op datum van 19 december 2023 kreeg stad Hoogstraten een schrijven betreffende lokale heffingen op energie-installaties zonder vrijstelling voor hernieuwbare energie-installaties. Het besluit van 19 december 2022 voorziet geen vrijstelling voor constructies van windenergie of andere vormen van groene stroom, hoewel Hoogstraten op 27 september 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 ondertekende. Met deze ondertekening van het LEKP 1.0 heeft Hoogstraten zich nochtans verbonden om geen heffing op hernieuwbare energie-installaties in te voeren en bestaande af te bouwen tegen ten laatste 2025.

Door de heffing in te voeren, respecteert Hoogstraten de voorwaarden niet waaronder de subsidie werd verleend. Het is op basis van het LEKP 1.0 immers niet toegelaten om een nieuwe heffing in te voeren op hernieuwbare energie-installaties. Dit betekent dat indien het belastingreglement niet wordt teruggedraaid, of wordt gewijzigd om in een vrijstelling op hernieuwbare energie-installaties te voorzien, de Vlaamse Overheid zal moeten overgaan tot de opschorting van de verdere uitbetaling van de subsidie, voor zolang niet aan deze subsidievoorwaarden voldaan is.

We gebruiken deze voorlegging eveneens om een bijkomende vrijstelling op te nemen in het reglement. We willen de VZW's die op ons grondgebied een betreffende mast of pyloon hebben staan, welke zij gebruiken voor de activiteiten van de VZW, eveneens vrijstellen van deze belasting. Het landschapsverstorend element van deze constructies wordt gecompenseerd door het algemeen belang ervan.

 

 

Juridische grond

 

        Artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet.

        Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en meer specifiek de artikelen 2, 40, 41, 56, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335.

        Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

        Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit.

 

Argumentatie

 

De aanwezigheid van masten, pylonen en andere draagconstructies op het grondgebied van Hoogstraten betekenen een ernstige vorm van visuele vervuiling wegens het doorbreken van de vrije open ruimte en zij brengen hinder mee voor de plaatselijke gemeenschap. Het is derhalve rechtmatig om een compensatie voor de plaatselijke gemeenschap te voorzien.

 

Daarenboven heeft de aanwezigheid van masten, pylonen en andere draagconstructies op het grondgebied van Hoogstraten een substantiële invloed op de aantrekkingskracht van de gemeente als woonomgeving.

 

De bedragen zijn redelijk en, gelet op de financiële behoeften van de gemeente, zeker verantwoord.

 

Het verwerven van inkomsten via belastingen is noodzakelijk om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Fiscale aangelegenheden met nummer 020-00 en algemeen rekeningnummer: Andere bedrijfsbelastingen met nummer 73499999.

 

In het meerjarenplan is er jaarlijks 120.000 EUR aan opbrengsten voorzien op deze sleutel.

Het kohier van 2023 betrof 95.000 EUR.

Indien we deze vrijstelling bij opnemen betekent dit 13 x 5000 = 65.000 Euro minder opbrengsten.

 

 

De financieel directeur heeft op 22/12/2023 visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (01:01:09)

 

BESLUIT

 

Bij 14 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Jef Vissers, Jos Martens, Herman Snoeys, Michel Jansen, Katrien Brosens, Marcel Verschueren, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 11 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans en Ilse Verachtert)

Met ingang vanaf 1 januari 2024 treedt onderhavige belasting op masten en pylonen in de plaats van de belasting op masten en pylonen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2022.

 

 

Artikel 1:

Voor een termijn ingaande op 1 januari 2024 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting geheven op masten, pylonen en andere draagconstructies met een hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden.

 

Artikel 2:

Voor de toepassing van dit reglement moet worden verstaan onder:

        mast: een vaststaande verticale structuur, ongeacht de hoogte, die al dan niet geplaatst wordt op een dak of op een andere bestaande constructie en met een hoogte van minstens 15 meter, te meten vanaf het maaiveld.

        pyloon: een individuele en vaststaande verticale constructie of steuntoren die wordt opgericht op het niveau van het maaiveld en met een hoogte van minstens 15 meter.

        draagconstructie: iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur, met uitsluiting van gebouwen, die opgericht is op het niveau van het maaiveld en die hoofdzakelijk dient als draagstructuur voor lichtinstallaties, geluidsinstallaties, het transport van energie-en radioinstallaties.

 

Artikel 3:

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast, pyloon of andere draagconstructie.

 

Artikel 4:

De belasting wordt vastgesteld op 5.000 euro per jaar per mast, pyloon of andere draagconstructie.

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast, pyloon of andere draagconstructie in de loop van het jaar wordt weggenomen.

 

Artikel 5:

Er wordt voorzien in een vrijstelling van belasting voor constructies die uitsluitend worden gebruikt voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten.

 

Tevens geldt er een vrijstelling van belasting voor volgende constructies:

        masten en pylonen voor openbare verlichting;

        masten en pylonen voor verlichting van sport- en recreatieterreinen;

        masten en pylonen die eigendom zijn van de stad, het OCMW of van een intercommunale waarin de stad een lidmaatschap heeft;

        masten en pylonen die eigendom zijn van een VZW;

        constructies voor hernieuwbare energie-installaties.

 

Artikel 6:

Het voormelde tarief wordt gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex en stemt overeen met de index van december 2022. Ze wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat. Formule: [ tarief ] x [ (gezondheidsindexcijfer van de maand december die aan de aanpassing vooraf gaat) / (gezondheidsindexcijfer van december 2022) ] = aangepast tarief. Het aangepast tarief wordt afgerond naar boven, naar de eerstvolgende 10 eurocent.

 

Artikel 7:

De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden jaarlijks aangifte te doen van alle masten en/of pylonen die zich op 1 januari van het aanslagjaar bevinden op het grondgebied van de gemeente en waarvan zij de eigenaar zijn. Deze aangifte moet worden ingediend tegen uiterlijk 30 juni van elk aanslagjaar. De aangifte kan via één van de volgende kanalen worden ingediend :

        e-mail : belastingen@hoogstraten.be

        post : College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten

        elektronische weg andere dan e-mail : van zodra een aangifteformulier door het college van burgemeester en schepenen via de website van de stad ter beschikking wordt gesteld.

Het niet ontvangen van een dergelijk aangifteformulier ontslaat de belastingplichtige niet van zijn aangifteplicht. Ook de belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen is ertoe gehouden om uiterlijk op 30 juni van elk aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

 

Artikel 8:

Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 7 vermelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte, kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt of het met de schriftelijke opmerkingen rekening houdt en vestigt de aanslag van ambtswege pas na het verstrijken van de termijn van 30 kalenderdagen, behoudens wanneer de rechten van de gemeentelijke thesaurie in gevaar verkeren. Het college beschikt over een periode van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft, om tot een ambtshalve aanslag over te gaan. In geval van bedrieglijke handelingen, wordt die termijn met twee jaar verlengd.

 

Artikel 9:

Bij een aanslag van ambtswege wordt een belastingverhoging toegepast. De verhoging bedraagt 10 % bij een eerste overtreding, 25 % bij een volgende overtreding, met dien verstande dat een correcte aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de belastingplichtige volledig herstelt.

 

De belastingverhoging wordt samen met de aanslag van ambtswege ingekohierd.

 

Artikel 10:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

 

Artikel 11:

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

 

Artikel 12:

Het reglement wordt overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt op de website van de gemeente en aan de toezichthoudende overheid bezorgd.

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuring voorlopig onteigeningsbesluit Hoogeind-Meersel.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het traject “Hoogeind – Meersel – Heieinde” maakt een lokale weg type II uit die in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk wordt aangeduid als een functionele fietsroute. Aangezien ter plaatse geen enkele vorm van fietsvoorziening aanwezig is en de fietser zich daardoor moet mengen met het gemotoriseerd verkeer, de rijweg zeer smal is en de snelheid op de weg erg hoog (70km/u), werd het noodzakelijke bevonden om een goed fietspad aan te leggen en de daarbij nodige verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen.

 

Op 22 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Hoogstraten het gemeentelijk rooilijnplan Hoogeind-Meersel tot gedeeltelijke wijziging van de gemeentewegen Hoogeind en Meersel definitief vastgesteld en dit met het oog op het aanleggen van een fietspad.

 

Tegen dit besluit werd een beroep bij de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken ingesteld. Op 14 januari 2022 besliste de minister dat het beroep ontvankelijk was, doch ongegrond, zodat het bestreden besluit niet werd vernietigd.

 

Teneinde het rooilijnplan te kunnen verwezenlijken en het fietspad aan te leggen, wenst de stad Hoogstraten de onroerende goederen aangeduid op het nieuwe rooilijnplan te verwerven.

 

Aan IOK dienst grondverwerving werd eerder reeds opdracht gegeven om met bijstand van de Vlaamse Afdeling Vastgoedtransacties, de nodige gronden minnelijk te verwerven.

 

Voor 27 innames werden reeds overdrachtsaktes verleden, bijkomend werd nog voor 38 innames een akkoord bereikt.

 

Voor een aantal innames zijn de gesprekken nog lopende, een aantal eigenaars gaf in de gesprekken aan akkoord te willen gaan, maar bezorgden nog geen akkoord, en een aantal eigenaars gaf aan een tegenexpertise inzake de vergoeding te zullen aanleveren zonder verder gevolg. Enkele eigenaars gaven aan niet in gesprek te willen gaan, of reageerden niet op herhaalde contactname per mail en telefoon.

 

Om deze reden resteert de gemeente geen andere optie dan het opstarten van de bestuurlijke fase van de onteigeningsprocedure teneinde de noodzakelijke grondverwervingen in functie van de aanleg van het fietspad te kunnen bewerkstelligen.

 

Nadat het voorlopig onteigeningsbesluit is vastgesteld, wordt een openbaar onderzoek van 30 dagen georganiseerd. Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 1 maart tot en met zaterdag 30 maart 2024.

 

Juridische grond

 

        Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 2, 40 en 41.

        Artikel 16 van de grondwet.

        Het Vlaams decreet houdende onteigening voor het algemeen nut van 24 februari 2017.

        Het Besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaamse onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

        Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

 

Argumentatie

 

De onteigening is een rechtsmiddel voor de overheid om het eigendomsrecht te verkrijgen over goederen die nodig zijn voor doeleinden van algemeen belang wanneer de normale wijzen van eigendomsverkrijging geen oplossing bieden.

 

Artikel 16 van onze Belgische Grondwet luidt als volgt: “Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.”

 

Dit betekent dat onteigening slechts mogelijk is onder bepaalde voorwaarden: met een oogmerk van algemeen nut, mits het naleven van de wetgeving, voor zover een voorafgaande billijke schadevergoeding werd uitbetaald, en met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel.

 

In casu werd door de stad Hoogstraten een rooilijnplan opgemaakt overeenkomstig het Decreet houdende de gemeentewegen. Artikel 27 van dit decreet voorziet expliciet dat elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de aanleg, wijziging of verplaatsing van gemeentewegen en de realisatie van de rooilijnplannen, door onteigening kan tot stand worden gebracht. Deze onteigeningen worden uitgevoerd conform de bepalingen van het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

 

Overeenkomstig artikel 10 van dit Vlaams onteigeningsdecreet dient het voorlopig onteigeningsbesluit een aantal elementen te bevatten.

 

De stad Hoogstraten treedt op als onteigenende instantie. Krachtens artikel 6 van het decreet van 24 februari 2017 houdende onteigening voor het algemeen nut zijn gemeenten bevoegd om tot onteigening over te gaan en is dit conform artikel 7 mogelijk in de gevallen waarin ze oordelen dat de onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van de infrastructuur of het gemeentelijk beleid.  Aangezien in casu de onteigening plaatsvindt ter verwezenlijking van het vastgestelde rooilijnplan, houdt artikel 27 van het decreet houdende de gemeentewegen de specifieke rechtsgrond voor deze onteigening in.

 

Onteigeningsdoel van algemeen nut – noodzaak doel van de onteigening

 

Het realiseren van het door de gemeenteraad van 22 februari 2021 vastgestelde rooilijnplan Hoogeind-Meersel tot gedeeltelijke wijziging van de gemeentewegen Hoogeind en Meersel, in functie van het aanleggen van een fietspad is het doel van de voorgenomen onteigening. Zoals hoger aangehaald – en zoals uitvoerig gemotiveerd in de gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2021 - is het noodzakelijk dat ter plaatse een veilig fietspad wordt aangelegd aangezien de fietsers zich omwille van het ontbreken van enige fietsvoorziening moeten mengen met het gemotoriseerd verkeer, dit terwijl de rijweg zeer smal is en de snelheid op de weg erg hoog (70km/u) is. Voor het wijzigen van de gemeentewegen Hoogeind en Meersel in functie van het aanleggen van een veilig fietspad werd dit rooilijnplan vastgesteld.

Wijzigingen aan het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang, waaruit volgt dat het verwerven van de gronden en de voorgenomen onteigening ter verwezenlijking van het rooilijnplan, in het algemeen belang gebeurt.

 

Noodzakelijkheid van het voorwerp van de onteigening

 

Voor het realiseren van dit project is een inname van delen van private percelen noodzakelijk. Om de beoogde werken te kunnen uitvoeren en met het oog op het adequate toekomstige beheer en onderhoud, is het noodzakelijk dat de gemeente eigenaar wordt van de gronden waarop/waarin de werken worden uitgevoerd. De te onteigenen (delen van) percelen werden uitgebreid omschreven in de innemingstabel die is opgenomen op het onteigeningsplan opgemaakt door Antea Group op 29 november 2023. Het onteigeningsplan werd opgemaakt op basis van het rooilijnplan en bevat hierdoor alle noodzakelijk te verwerven gronden. Het onteigeningsplan is, conform artikel 11 Vlaams Onteigeningsdecreet, als bijlage toegevoegd.

Voor het project werd een projectnota opgemaakt conform artikel 12 Vlaams Onteigeningsdecreet. Deze projectnota is als bijlage toegevoegd.

 

Noodzaak onteigening als middel

 

Vandaag bevindt het verwervingsdossier zich nog in de bestuurlijke fase, waarbij de onderhandelingen alle kansen worden geboden. Verschillende innames werden reeds minnelijk verworven. Voor de andere innames zullen de onderhandelingen verder gezet worden, doch een aantal partijen gaven al te kennen niet in gesprek te willen gaan. Om deze reden wordt de onteigeningsprocedure opgestart en een voorlopig besluit tot onteigening voorgelegd. De minnelijke onderhandelingstermijn zoals voorzien in artikel 15 van het Vlaams onteigeningsdecreet wordt – rekening houdend met de reeds doorlopen procedure - bepaald op 2 maanden, met ingang vanaf de derde dag na de postdatum van de zending waarbij de te onteigenen partijen op de hoogte gebracht worden van deze termijn. Indien er binnen deze termijn geen consensus wordt bereikt, zal in toepassing van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 de gerechtelijke onteigeningsfase opgestart worden. Bij uitblijven van een minnelijke verwerving zal de onteigening immers noodzakelijk zijn om het vooropgestelde doel van algemeen nut – het realiseren van het rooilijnplan en het aanleggen van een fietspad – te kunnen bereiken.

 

Aan de raad wordt voorgesteld om het voorlopig onteigeningsbesluit te nemen.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Fietspad Hoogeind-Meersel" van het meerjarenplan, met actienummer: 1/3/1/3, beleidsitem: Wegen met nummer 200-00 en algemeen rekeningnummer: 22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen.

 

Voorziene budget in het meerjarenplan: 363.550,00 in 2023 en 874.235,96 EUR in 2024.

Reeds gebruikt budget:363.550,00 EUR in 2023.

Beschikbaar budget op vandaag: 874.235,96 EUR in 2024.

Budget nodig voor dit besluit: 0,00 EUR.

 

Dit besluit heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (01:29:49)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het voorlopig onteigeningsbesluit, met inbegrip van het onteigeningsplan en de projectnota, goed.

 

Artikel 2:

Het voorlopig onteigeningsbesluit zal, met inbegrip van het onteigeningsplan en de projectnota, voorwerp uitmaken van een openbaar onderzoek en zal ter inzage worden gelegd, conform de bepalingen van het Vlaams onteigeningsdecreet en het uitvoeringsbesluit hierbij.

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuren intentieverklaring tot het verwerven van de bestaande politiegebouwen en gronden, gelegen Vrijheid 13 – 17 te 2320 Hoogstraten en het opstarten van overleggesprekken met de Politiezone Noorderkempen om  over te gaan tot de aankoop van de bestaande politiegebouwen en gronden langs de Vrijheid 13 – 17 te Hoogstraten. - op vraag van fractie Anders.

 

MOTIVERING

 

Tijdens de politieraad van 14/03/2022 en tijdens de gemeenteraden van 28/03/2022 en 25/04/2022 bracht de fractie Anders de vraag naar de gemeenteraad om na te gaan of de stad Hoogstraten niet het nodige dient te doen om het bestaande politiecommissariaat, gelegen langs de Vrijheid 13 – 17 te Hoogstraten, samen met de  achtergelegen gronden tot aan de Leemstraat,  aan te kopen gezien de politie een nieuw onderkomen gaat vinden langs de Gelmelstraat.

 

Onze fractie meende dat we als stadsbestuur hier tijdig werk van moesten maken en niet dienden te wachten,  om te vermijden dat  het gebouw al verkocht zou zijn vooraleer de stad zelf actie zou nemen.

 

Tijdens de gemeenteraad van 25/04/2022 werd meerderheid tegen oppositie dit voorstel verworpen. Nochtans kwam tijdens de besprekingen van dit agendapunt op deze twee gemeenteraden naar voor dat ook de meerderheid dit nog niet zo’n gek idee vond.  Uitspraken zoals : “ dit is een interessante denkpiste”, “ dit is mogelijk een goed voorstel”, “ mogelijk wel akkoord kunnen gaan om gesprekken op te starten”, “ dit is een interessante vraag en denkpiste” , “ het is nog te vroeg om dit nu al te doen”, “ de tijd is nog niet rijp” uit de mond van burgemeester en schepen, leken toch aan te geven dat ook de meerderheid hier mogelijk wel iets in zou zien.  

 

Het is nu bijna twee jaar geleden dat dit idee naar voren werd geschoven, en ondertussen is er weeral heel wat gebeurd.  Het dossier van het nieuwe politiegebouw is goedgekeurd en zal vermoedelijk eerstdaags gebouwd worden. 

Het stadsbestuur is dringend op zoek naar parkeerplaatsen in de verschillende Hoogstraatse kwadranten,  zoals dat zo mooi wordt gezegd, zodat met de aankoop van dit gebouw en gronden er heel wat parkeerplaatsen vrij komen langs de Leemstraat, in het centrum van de stad.

 

Ook de gebouwen kunnen een aangepaste bestemming krijgen voor openbaar nut, gaande van sociale  huisvesting, noodopvang, bureelruimtes, opslagplaatsen, gemeenschapsparking, verenigingslokalen, enz.….  Deze lijst is uiteraard niet limitatief.

We kunnen het ons als stadsbestuur niet opnieuw veroorloven om zulk een gebouw in het centrum van Hoogstraten op de privé-markt  te laten verkopen,  zoals dit met de oude rijkswachtkazerne werd gedaan en waar het bestuur later erg veel spijt van had.  Het bestuur heeft nu veel tijd gehad om over deze mogelijke aankoop grondig na te denken en om dit mee op te nemen in de komende meerjarenplanning.

 

Voorstel

Art. 1 :

De gemeenteraad van Hoogstraten spreekt in zitting van22 januari 2024 haar interesse uit om  de gebouwen en gronden van de politiezone Noorderkempen, gelegen Vrijheid 13 – 17 te 2320 Hoogstraten te kunnen verwerven .  Deze gebouwen kunnen dan door de stad en het OCMW gebruikt wordt voor openbaar nut.  Mogelijke bestemmingen zijn sociale huisvesting, noodopvang, bureelruimtes, opslagplaatsen, gemeenschapsparking, verenigingslokalen, ….Deze lijst is niet limitatief.

Art. 2 :

Bij een positieve beslissing van de gemeenteraad over artikel 1, geeft de gemeenteraad de opdracht aan het college om alle mogelijke initiatieven op te starten om hierover tot een positief eindresultaat te komen.  In eerste instantie zal het college dan ook gesprekken opstarten met de politiezone om haar intentie kenbaar te maken, en om een stappenplan af te spreken om deze aankoop tot een goed einde te brengen voor beide partijen.

Art. 3 :

Het college houdt de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen van deze gesprekken met als doel deze aankoop tot een goed einde te brengen.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (01:30:13)

 

BESLUIT

 

Bij 12 ja stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans en Ilse Verachtert) en 13 neen stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Jef Vissers, Jos Martens, Herman Snoeys, Katrien Brosens, Marcel Verschueren, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Het voorstel van besluit wordt op vraag van de fractie Anders ter stemming voorgelegd.

 

Bijgevolg wordt het voorstel verworpen.

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Bespreking bestemming gronden, gelegen op de hoek van de Molenstraat en de Van Aertselaarstraat, en onderzoek naar de mogelijkheden van het stadsbestuur met betrekking tot deze gronden. - op vraag van fractie Anders.

 

MOTIVERING

 

De nieuwe verkavelingsaanvraag door Seald Hoogstraten voor de gronden, gelegen tussen de Molenstraat en de Van Aertselaarstraat, werden voor advies voorgelegd aan de kwaliteitskamer Kempen, die bestaat uit enkele experten van de IOK en enkele externe experten.   Hoewel dit project hier “ Project Minderhout” wordt genoemd, menen wij wel  dat dit hele plangebied in Hoogstraten ligt, maar ok, what’s in a name?

 

Dit naar ons aanvoelen goed doordacht advies dat op 14/11/2023 geformuleerd werd, bevat heel wat voorstellen en adviezen om het bestaande ontwerpvoorstel van Seald aan te passen, en dit op heel wat onderdelen.

 

Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling van deze gronden moet vertrekken vanuit een sterke groenstructuur, die een link legt met de bestaande molen  en die zich ook verder moet zetten aan de overzijde van de Van Aertselaarstraat.  Hierdoor wordt een duidelijke groene onderbreking gerealiseerd  tussen het stadscentrum van Hoogstraten en het dorp van  Minderhout.

 

Andere opvallende voorstellen zijn dat de woondichtheid beperkt moet blijven tot 25 woningen per ha ( en niet 43 zoals eerst voorzien was) en dat de ruimte tussen de Van Aertselaarstraat en het woninggedeelte een heel stuk groter moet zijn dan de 5 meter die door de ontwikkelaar worden voorgesteld.   Ook de beperkte bouwhoogtes, gemeenschappelijk groen, het open maken van de Molenloop,…maken van dit project plots iets zeer modern en actueel.

 

Op blz 20 en 21 van het advies wordt een synthese gegeven van de aan  te passen  onderdelen in het ontwerpvoorstel van Seald.  Onze fractie kan zich hier grotendeels in terugvinden.

 

Een opvallende quote is zeker te lezen op blz. 10 van het advies, waarin de ontwikkelaar meegeeft dat het door hem voorgestelde aantal wooneenheden noodzakelijk is om dit project te kunnen realiseren.  Als dit niet mogelijk is, zullen de eigendommen terug verkocht worden.

 

Onze fractie had graag geïnformeerd naar de stand van zaken van dit advies van de kwaliteitskamer, en of hierover al ten gronde afspraken werden gemaakt met de ontwikkelaar Seald?   Is deze bereid zijn bestaande ontwerp inderdaad aan te passen aan de adviezen die gegeven werden?  Dit zou immers voor de stad een uitstekend voorbeeld zijn voor toekomstige verkavelingsprojecten.

 

Indien Seald zich hierin niet terug kan vinden, en toch zou overwegen de gronden te verkopen, zou de stad hier het initiatief kunnen nemen om uiteindelijk toch tot een groen en leefbaar project te komen zoals dit nu voorgesteld wordt in de vlugschets van de kwaliteitskamer.

 

 

Voorstel :

 

Art. 1. :

De gemeenteraad van Hoogstraten neemt kennis van het adviestraject van de Kwaliteitskamer Kempen aangaande het project Minderhout te Hoogstraten, en wordt door het College geïnformeerd over de stand van zaken van de verdere uitwerking van het ontwerp.

Art. 2 :

Het college geeft toelichting  aan de gemeenteraad over haar houding inzake dit opgemaakte advies  en welk afspraken er concreet werden afgesproken met Seald.   De gemeenteraad dringt er bij het college op aan om niet af te wijken van de voorgestelde adviezen van de kwaliteitskamer.

Art. 3 :

De gemeenteraad neemt akte van de verklaring van de huidige ontwikkelaar Seald  dat hij de gronden terug wil verkopen als hij de door hem voorgestelde 67  woongelegenheden niet kan realiseren.  Op basis hiervan kan de gemeente reeds nadenken welke kansen en opportuniteiten hier liggen om als stadsbestuur een grote inbreng te hebben in een mogelijk nieuwe verkaveling.  Besturen is immers vooruitzien.

Art. 4 :

Het college houdt de gemeenteraad nauwgezet op de hoogte van de verdere evolutie van dit dossier.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (01:41:51)

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Mondelinge vraag van raadslid Michel Jansen (onafhankelijk raadslid) over de omgevingsvergunning voor het pand naast de Tram.

 

VRAAG

 

De bespreking van dit agendapunt kan via de audionotulen beluisterd worden vanaf 01:53:15

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten/?session=121670

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Mondelinge vraag van Joël Adams (fractie CD&V) over de defecte douches in het zwembad van Sportoase.

 

VRAAG

 

De bespreking van dit agendapunt kan via de audionotulen beluisterd worden vanaf 01:54:43

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten/?session=121670

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Mondelinge vraag van raadslid Dimitri Van Pelt (fractie Anders) over de evenementenhal aan de Loenhoutseweg.

 

VRAAG

 

De bespreking van dit agendapunt kan via de audionotulen beluisterd worden vanaf 01:58:39

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten/?session=121670

 

Publicatiedatum: 27/02/2024