Hoogstraten

Zitting van 07 03 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 29 februari 2024.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Aanvaarden van het ontslag van de algemeen directeur vanaf 15 april 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Kennisname van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 19 april 2024 en goedkeuring voor de begroting 2024 van Pidpa te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van de renovatie van het plat dak van gemeentelijke basisschool De Meerpaal - Kiekeboe.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de samenwerking met een externe firma voor de afvoer en verwerking van houtafval.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Aanstelling van een digitaal coördinator bij de verkiezingen van 09 juni 2024 en 13 oktober 2024.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Wortel.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van een concessie voor 1 persoon op het urnenveld op de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van een grondconcessie voor 2 personen op de begraafplaats te Meer.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Afwegingskader voor de invulling van de vacante plaats toezichter milieuhandhaving met voorstel tot uitbreiding van het personeelskader van 0,5 VTE naar 1,00 VTE.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Magazijnier: vaststellen geslaagde kandidaten en goedkeuring aanstelling.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Verkeersdeskundige: vaststellen geslaagde kandidaten en wervingsreserve.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Diensthoofd burgerzaken: goedkeuren aanstelling uit wervingsreserve.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuring voor het afsluiten van een arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuring voor het afsluiten van een arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Kennisname van het verslag van de Sportraad van 5 februari 2024.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Kennisname van de aanleg van een kinderparcours in het klimpark De Mosten door concessiehouder Goodlife CP bvba.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Nocturne-Bloesemwandeling 20 april 2024.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Punt bijlagen/links 24-EVENEMENT-053 Verkeerswijziging Bloesemnocturne.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Kodex Back in Time zaterdag 26 oktober 2024.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van de aanwijzing van een GAS-vaststeller via IOK te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Kennisname van het ontwerp van de nieuwe statuten van ILV Noorderkempen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Kennisname van de toekenning 'projectsubsidie Koning Boudewijnstichting kinderarmoedefonds - huisvesting'.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Kennisname van het verslag van de bewonersvergadering in de Schoolstraat en goedkeuring van de keuze inzake verkeerscirculatie van de Schoolstraat (tussen Minderhoutsestraat en Kerkhofpad).

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Kennisname van het verslag van de projectstuurgroep van 24 januari 2024 inzake het Project Kopenhagen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van de grondwervingen project fietspad Hoogeind-Meersel te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuring van het vastgoedplan en kennisname van de gebouwentabel te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Kennisname van de adviezen van de dorpsraad Wortel omtrent de restauratie van het oorlogsmonument en de realisatie van een natuurkerkhof in Wortel-Kolonie.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Kennisname van het verslag van de gemeentelijke land- en tuinbouwadviesraad van 13 februari 2024.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject gelegen Heerle 11 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject Storm 95 BV ter streke Spekenstraat - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een tuinhuis met afwijking van de verkavelingsvoorschriften na het slopen van een tuinhuis gelegen Hoge Weg 12B - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 5 appartementen met ondergrondse parkeergarage en een fietsenstalling, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen na het slopen van de woning en het bijgebouw en het exploiteren van warmtepompen gelegen Lodewijk De Konincklaan 314 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 maart 2024.

 

Samenstelling van de agenda van de gemeenteraad van 25 maart 2024.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.