Hoogstraten

Zitting van 15 02 2024

Om 8.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

 

Overzicht punten

Zitting van BB van donderdag 15 februari 2024.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening bij hoogdringendheid voor kraanwerken te Gravin Elisabethlaan te Hoogstraten

Publicatiedatum: 15/02/2024
Punt bijlagen/links Omleidingsplan.pdf Download
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.