Hoogstraten

Zitting van 01 02 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuring voor het doorstorten van Vlaamse subsidies voor doelgroepwerknemers (Individueel maatwerk) aan vzw Natuurwerk.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuring voor het doorstorten van Vlaamse subsidies voor doelgroepwerknemers (Individueel maatwerk) aan WEB Assist klusdienst.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuring voor de ondertekening van de verwerkersovereenkomst tussen OCMW en CM voor het gebruik van de online tool 'B2B' door de sociale dienst.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuring voor de aanstelling van een dienstverlener die een zelfevaluatie organisatiebeheersing zal uitvoeren.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuring voor de organisatie van het pensioenfeest 2024 voor personeelsleden die met pensioen gingen in 2023.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuring voor het agressieprotocol.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Kennisnemen en goedkeuren van de oppensioenstelling van een technisch beambte schoonmaak met ingang vanaf 1 juli 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op het creëren van bijkomende wooneenheden in de vorm van groepswoningbouw of meergezinswoningen - aanslagjaar 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van bouwmaterialen en stellingen - aanslagjaar 2023.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuring toelage afvalophaling bij medische redenen - 4de kwartaal 2023.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren betaling toelage afvalophaling 1-jarigen - 4de kwartaal 2023.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren betaling toelage afvalophaling geboortes - 4de kwartaal 2023.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren van het voorstel voor de organisatie van 10 jaar stedenband in samenwerking met de werkgroep 10 jaar stedenband.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Kennisname van het verslag van de mondiale raad van 17 januari 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Cultuurcafé op zaterdag 3 februari 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Bal van de Rijkswacht op zaterdag 23 maart 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Circus Inaya op 23 en 24 maart 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Oud-ijzerslag KLJ Wortel op 24 maart 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Chiroweekend Meer op 5, 6 en 7 april 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Punt bijlagen/links 23 - EVENEMENT - 554 Chiroweekeinde Meer Verkeersplan.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Oud-ijzerslag 26, 27, 28 en 29 april 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Punt bijlagen/links 24-EVENEMENT-002 Verkeerswijzigingen.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Verlichte Avondmarkt op vrijdag 26 april 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Punt bijlagen/links 23-EVENEMENT-576 - verkeersplannen.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Openingscross Minderhout op 26, 27 en 28 april 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Punt bijlagen/links 23-EVENEMENT-545 Verkeer+parkeerverbod.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Gloeikoppersweekend op 27 en 28 april 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Mjeelse Burgerfeesten op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Kladblok op zaterdag 31 augustus 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Autocross Minderhout op 5 en 6 oktober 2024.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement IOD Bloemen Iris voor uitbreiding zaak.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

G.S.A. Asperges Nooyens donderdag in Hoogstraten - zaterdag in Minderhout.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Goedkeuren van de vroegtijdige verkoop van de sociale kavel Treslong lot 42 met betaling van een boete.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject gelegen Oude Tramweg zn - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject Verkooijen Veem NV -  Industrieweg 33 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject Snels Dairy CommV - Hinnenboomstraat 17A - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject FLUXYS BELGIUM NV voor de ondergrondse opslagplaats voor aardgas.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het regulariseren van het plaatsen van een distributiecabine (gewijzigde inplanting) gelegen Oosteneind 2A - 2328 Meerle.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een gekoppelde woning met garage, het aanleggen van verhardingen en een overwelving gelegen Beukendreef 5A - 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot de functiewijziging van een meergezinswoning (3appartementen) naar een kantoorgebouw en het plaatsen van een reclamezuil gelegen Vrijheid 3 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning met garage gelegen Korenstraat 5 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen en exploiteren van 2 kantoorgebouwen, 1 parkeergarage, een elektriciteitscabine, 2 publiciteitstotems, het overwelven van een gracht en de buitenaanleg gelegen Kruisblok 18-20 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot regularisatie van het rooien van een wilde heg met heraanplanting van een bomenrij gelegen Terbeeksestraat tgn. 71/A - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 februari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot reliëf en vegetatiewijziging van akkers voor landbouwactiviteiten gelegen  - Meersel zn.

Publicatiedatum: 09/02/2024