Hoogstraten

Zitting van 21 12 2023

Om 9.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Roger Van Aperen

schepenen: Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2023.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuring voor de aanstelling van een consultant voor advies en begeleiding bij het opstellen van een inspiratienota in het kader van de nieuwe legislatuur.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van de overeenkomst met WEngage voor de activatie van een informatielijn en Contact center in noodsituaties.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuring voor de aankoop van IT-materiaal.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een personeelslid van het I.K.O.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een personeelslid van het I.K.O.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een personeelslid van het I.K.O.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een personeelslid van het I.K.O.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Algemeen coördinator ILV Noorderkempen werkt: vaststellen PV.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Diensthoofd burgerzaken: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure 2.0.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Medewerker mondiaal beleid: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Medewerker schoonmaak: vaststellen geslaagde kandidaten en goedkeuring wervingsreserve.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Gegrond verklaren bezwaar tegen de belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2023 - Desmedtstraat 3/10, 2322 Minderhout, kadastrale ligging: 13024_B_0091_T_000_00.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Gegrond verklaren bezwaar tegen de belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2023 - Loenhoutseweg 29, 2320 Hoogstraten, kadastrale ligging: 13014_F_0145_C_004_00.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Vaststellen belastingkohier op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van uitstallingen en andere voorwerpen - aanslagjaar 2023.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van de projectsubsidies vrije tijd voor de organisatie van een muziekavond rond het repertoire van Rosette Servaes op 19 januari 2024 en voor de organisatie van het Jubilate Deo van het Piuskoor op 27 en 28 april 2024.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuring van de eenmalige en laatste tussenkomst in de kosten van Hoogstraten Voetbal Vereniging (HVV) voor het onderhoud van de natuurgrasvelden en goedkeuren van het structureel onderhoud van het trapveld van sportpark Wereldakker door HVV.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van de kandidaatstelling voor het Belgisch Kampioenschap G-wielrennen in 2024.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuring voor de toelage voor humanitaire hulpverlening.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Kennisname van de vergunningen, verleend via delegatie, voor C-evenementen zonder afwijking geluidsnormen in het 2de semester 2023.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Carnavalsoptocht Maerkrattenland op 11 februari 2024

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Principieel akkoord voor de occasionele evenementen data 2024-2025.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van het budget voor Beleef Hoogstraten 2023.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Kennisname van het verslag van de adviesraad lokale economie van 12 december 2023.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Kennisname van de ingediende subsidieaanvraag in het kader van de opvang van ontheemde Oekraïners en goedkeuring voor de ondertekening van de partnerschapsovereenkomst tussen stad Hoogstraten en het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de aanwending van extra middelen voor lokale besturen uit het Europees Fonds Asiel, Migratie & Integratie.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van de vergunningen voor tonnagebeperking in de Koestraat voor 2024.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuring voor het ontwerp voor de parkeerstrook in de Tinnenpotstraat.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen van een woning, het bouwen van een bijgebouw na het slopen van een bijgebouw en het aanleggen van verhardingen gelegen Meerseweg 27 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het isoleren van de gevels en het regulariseren van het plaatsen van een veranda en interne verbouwingen gelegen Burgemeester Glenissonstraat 3 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling gelegen Minderhoutsestraat 98A-98B - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject gelegen Putten 15 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 21 december 2023.

 

Advies aanvraag omgevingsproject gelegen Terbeeksestraat 58 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 05/01/2024