Hoogstraten

Zitting van 01 07 2021

Om 14.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2021.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen op het urnenveld van de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Indienen van het halftijds ontslag en de aanvraag van een halftijds (1/2) verlof voor verminderde prestaties voor een lid van het onderwijzend personeel

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een personeelslid van het I.K.O.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Goedkeuren van de vaste benoeming van een personeelslid van het I.K.O.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Vaststellen belastingkohier op parkeren april- aanslagjaar 2021.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Goedkeuring van een addendum aan de basisovereenkomst voor een eengemaakt bibliotheeksysteem.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Kennisname van het verslag van de sportraad van 7 juni 2021.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Kennisname van het verslag van de cultuurraad van 11 februari 2021.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Belgisch kampioenschap Aspiranten op 15 augustus 2021 te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Goedkeuren van het kermisplan voor de kermis in Wortel op 11 en 12 juli 2021.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Kennisname van het verslag adviesraad lokale economie van 15 juni 2021.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Goedkeuring van een subsidie in het kader van coronamaatregelen voor toeristische initiatieven die bijdragen aan de promotie van Hoogstraten en die de lokale economie stimuleren.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Kennisname van het verslag van de museumraad van 16 juni 2021.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Goedkeuren van de plaatsing van de mammobiel in Hoogstraten van 7 september tot 7 oktober 2021.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Goedkeuren van het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake schoolomgeving gemeenteschool - Deken Sendenstraat, Burgemeester J. Van Aperenstraat te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Verlenen van advies voor het bodemsaneringsproject Den Dijk.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Aktename melding van stedenbouwkundige handelingen gelegen Sint Salvatorstraat 15 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Aktename melding van stedenbouwkundige handelingen gelegen Voort 55A - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het aanleggen van een trayveld, regenwateropslag, wadi, opvangbekken en betonverharding, het bouwen van een technisch lokaal en silo's, het verwijderen van een container, het kappen van een boom en het dempen van een gracht gelegen Ipenrooisedijk  - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het regulariseren van de gewijzigde uitvoering bij het bouwen van een loods met kantoor/showroom en woning en het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen gelegen Putten 46 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject Gestelsestraat-Venneweg z.n. - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Heistraat 4A - 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Desmedtstraat 26 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 01 juli 2021.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Schuivenoord 6 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 09/07/2021