Hoogstraten

Zitting van 22 01 2024

Om 20.00 uur.

Raadzaal

 

Verwacht:

voorzitter: Gert Van den Bogaert

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 18 december 2023.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de erfpachtvoorwaarden voor het goed Gemeenteplein 3-5 te 2328 Meerle.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de erfpachtvoorwaarden voor het goed Meerdorp 2-4 te 2321 Meer.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuring van de concessieovereenkomst voor de uitbating van een watersport- en adventurekampenaanbod voor lagereschoolkinderen en tieners van 8 tot 15 jaar.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Definitieve vaststelling van het ontwerp van het rooilijnplan trage weg Spijker-Eeuwig Laantje.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuren van de aanpassing van de statuten van de 'Interlokale Vereniging Noodplanning Nooderkempen' voor de intergemeentelijke organisatie van noodplanning.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Kennisname van het budget 2024 van de Kerkfabriek Sint Clemens Minderhout.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Kennisname van de stand van zaken van de lopende DBFM-procedure voor de realisatie van een Cultuurhuis.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuren van een aanpassing aan het het belastingreglement op masten en pylonen.

Publicatiedatum: 12/01/2024
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuring voorlopig onteigeningsbesluit Hoogeind-Meersel.

Publicatiedatum: 12/01/2024