Hoogstraten

Zitting van 11 01 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 4 januari 2024.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Goedkeuren van de jaarlijkse subsidie aan "de vriendenkring van gewezen gemeenteraadsleden en gepensioneerd gemeentepersoneel in Hoogstraten" - GeHo.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de aanstelling van een dienstverlener voor het plaatsen en ledigen van afvalcontainers op de transportzone van Meer in 2024.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op het platte dak van de schoolgebouwen van GBS De Meerpaal - Kiekeboe.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Verzoek tot ambtshalve inschrijving op basis van politieonderzoek.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Goedkeuren van het belastingreglement op masten en pylonen te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Kennisname van de stand van zaken van de lopende DBFM-procedure voor de realisatie van een Cultuurhuis.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Kennisgeving - mandateren en betaalbaar stellen van specifieke betaalopdrachten waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de deelname van stad Hoogstraten aan de wedstrijd Wandelgemeente van het jaar 2024.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Kennisname van het verslag van de mobiliteitsraad van 04 december 2023.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake de werken Rooimans 3A-5A te Hoogstraten

Datum: 01/04/2024 – 30/04/2024

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Kennisname van de stand van zaken van het project omgevingsaanleg Boomkes in Wortel.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject ingevolge een administratieve lus gelegen Hal 16A - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject gelegen Ambachtstraat 4 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject gelegen Kleistraat 12 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Kennisname besluit omgevingsproject VM LOGISTICS BVBA -  Madridstraat 3 - 2321 Hoogstraten en VM Warehousing BVBA - Madridstraat 3 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Desmedtstraat 48 en 50 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling gelegen Heilig Bloedstraat 31-31A te 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het ophogen en het wijzigen van de vegetatie van een perceel weiland gelegen Scheurdekousweg  - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Weigeren omgevingsvergunning tot het exploiteren van een grondwaterwinning gelegen Kleine Pintstraat z.n. - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het plaatsen van verlichte publiciteitsborden gelegen Vrijheid 148 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 11 januari 2024.

 

Kennisname arrest Raad voor Vergunningsbetwisting omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Achteraard 3 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/01/2024