Hoogstraten

Zitting van 05 08 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Michel Jansen

schepenen: Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 29 juli 2021.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Ferm kinderopvang vzw met betrekking tot de subsidiëring van groepsopvang "De Vlindertjes".

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuring om het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor de levering en installatie van draadloze netwerken in verschillende gebouwen ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de facultatieve verlofdagen van de gemeentelijke basisscholen te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Kennisname toelage afvalophaling bij medische redenen - 2de kwartaal 2021.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuren van tijdelijk politiereglement voor het occasioneel evenement Buurtfeest Hoge Weg op 28 augustus 2021.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de nominale toelage aan het Rode Kruis voor de organisatie van noodhulp naar aanleiding van de overstromingen te agenderen voor gemeenteraad.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuren van het pilootproject 'gezond tussendoortje' voor basisscholen.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Hoogstraten, Pidpa en Aquafin betreffende aanleg van fietspaden, wegenwerken, riolerings- en collectorwerken in Meersel Dreef te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen VMM en de stad Hoogstraten voor de realisatie van een fietspad langs de Mark te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het slopen van een appartementsgebouw en het verwijderen van de verhardingen gelegen Hazenweg 4 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het regulariseren van de bestemmingswijziging van een woning naar een kantoor zonder woongelegenheid gelegen Gelmelstraat 91 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het uitbreiden van een woning met een overkapping gelegen Heibergstraat 16 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 05 augustus 2021.

 

Samenstelling van de agenda van de gemeenteraad van 23 augustus 2021.

Publicatiedatum: 13/08/2021