Hoogstraten

Zitting van 06 06 2023

Om 19.30 uur.

Vergaderzaal WZC Stede Akkers

 

Verwacht:

voorzitter: Ann Fockaert

effectieve leden: Roger Van Aperen, Marcel Verschueren, Herman Snoeys, Gert Van den Bogaert, Tinne Rombouts, Jos Matthé en Dimitri Van Pelt

secretaris: Els Timmermans

 

Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Goedkeuren vorig verslag.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Algemene cijfers van de verschillende woonvormen campus Stede Akkers.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Bespreken en advies aanpassing reglement voor de verhuring van appartementen van Homiva.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Kennisname en advies aanpassing huishoudelijk reglement appartementen Homiva.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Bespreken tijdelijk afsluiten wachtlijst bejaardenwoningen ’t Erf.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Stand van zaken maatregelen om tegemoet te komen aan het personeelstekort in het woonzorgcentrum.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Kennisname en bespreken van het ontwerp interne afsprakennota van het Centrum voor Dagverzorging Stede Akkers.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Kennisname en bespreken van het ontwerp opnameovereenkomst van het Centrum voor Dagverzorging Stede Akkers.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Kennisname van de versnelde indexatie van de dagprijs van het woonzorgcentrum & het centrum voor kortverblijf Stede Akkers en het centrum voor dagverzorging.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Kennisname van de versnelde indexatie van de dagprijs voor serviceflats De Linde.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Kennisname van de indexatie van de dagprijs voor assistentiewoningen De Wingerd.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Kennisname van de versnelde indexatie van de dagprijs voor assistentiewoningen 't Gastenhuys.

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 06 juni 2023.

 

Varia.

Publicatiedatum: 24/05/2023