Hoogstraten

Zitting van 18 03 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Kennisname van de afspraak om het compensatiebudget voor de Diensten Aangepast Vervoer binnen onze eerstelijnszone Kempenland uit te keren via het vervoersbudget van de vaccinatiecentra.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuring voor de toewijzing van de studieopdracht voor deelopdracht "Renovatie gebouw jeugdhuis ’t Slot & gebouw KLJ Wortel".

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad worden vervangen door audio-opnames te agenderen ter goedkeuring voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuring van de offerte van Smartville voor de levering van hard- en software i.k.v. het project Bike2School.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur voor de  maand februari.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte van een personeelslid - definitieve beslissing.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuren genezenverklaring arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Toestemming aan de concessionaris Horeca de Mosten voor de ontwikkeling van drie padelvelden aan de Mosten.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Kennisname van het verslag van de Sportraad van 1 maart 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuring van de organisatie van de doortocht van de wielerwedstrijd Ladies Scheldeprijs op 7 april 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuren van een wijziging voor de afwijking van de wekelijkse rustdag voor alle handelaren in Hoogstraten voor het jaar 2021.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Kennisname van de nieuwsbrief UiT in Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Goedkeuring van het voorstel tot aanpassing van de verkeerssituatie in de Deken Sendenstraat in functie van het verkeer aan de gemeentelijke basisschool Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Interesse om actief deel te nemen aan het project Boer(en)bedrijf(en)match dat door de provincie Antwerpen zal ingediend worden als PDPO subsidieproject.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Advies beroep omgevingsproject gelegen Langenberg 41 - 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject Heistraat 4A - 2322 Minderhout .

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een bijgebouw en het aanleggen van verhardingen met afwijking van de verkavelingsvoorschriften gelegen Beemden 10 - 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het exploiteren van een grondwaterwinning gelegen Hoogeind z.n. - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het exploiteren van een grondwaterwinning gelegen Kettingdreef z.n. - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het exploiteren van een grondwaterwinning gelegen Oude Meerleseweg z.n. - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 2 gekoppelde loodsen met kantoren en het aanleggen van parkeerplaatsen en verhardingen gelegen Kruisblok 4 en 6 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een industriegebouw en het aanleggen van parkeerplaatsen en verhardingen gelegen Kleistraat 6 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot de reconstructie van de schouw aan de Laermolen gelegen Molenstraat 21 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Weigering omgevingsvergunning tot het bouwen van een handelspand met 8 appartementen, ondergrondse parkeerplaatsen en een fietsenberging, het aanleggen van verhardingen, het kappen van bomen en het slopen van een woning en bijgebouw gelegen Desmedtstraat 26 - 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Oproep zitting vordering tot vernietiging OMV BINERGY MEER BVBA.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Kennisname besluit omgevingsproject DE VELDERS BV -  Grote Plaats 31 - 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 18 maart 2021.

 

Bekrachtiging van het opgemaakt PV van ingebrekestelling in verband met overschrijdende uitvoeringstermijn m.b.t. Raadhuis Meerle.

Publicatiedatum: 26/03/2021