Hoogstraten

Zitting van 18 01 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 11 januari 2024.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 januari 2024.

 

Kennisname van het inspectieverslag 2023 uitgevoerd door de inspectiedienst van de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie betreffende de federale toelagen van de sociale dienst.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 januari 2024.

 

Kennisname van de nieuwe vastgestelde bedragen na indexering voor de bijdrage wonen voor opvang in de noodopvangwoning.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 januari 2024.

 

Kennisname van de stand van zaken inzake het personeelstekort in het woonzorgcentrum en goedkeuren van de maatregelen om tegemoet te komen aan het personeelstekort.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 januari 2024.

 

Coördinator woonzorgcentrum: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 januari 2024.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur van de maand december 2023.

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 18 januari 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 26/01/2024