Hoogstraten

Zitting van 07 09 2023

Om 11.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Roger Van Aperen

schepenen: Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2023.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuring voor de aankoop van aanhangwagen die voornamelijk gebruikt zal worden voor het vervoeren van een minigraver en het afvoeren van puin.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Aktename van het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in de zaak RvV 290 132/II - ZAAJ Omar.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuren van de halftijdse (1/2) loopbaanonderbreking medische bijstand voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuren van de loopbaanonderbreking medische bijstand (1/5) voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuren van een zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Medewerker wonen: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuring voor de uitvoering van de aanleg van het Gemeenteplein PPS Meerle.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Verjaardagsfeest Café 't Jachthuis op vrijdag 29 september 2023.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Wielerwedstrijd Meerle op zondag 17 september 2023.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Punt bijlagen/links 23-EVENEMENT-240 - Verkeerswijzigingen Koers Meerle 17.09.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Rescue Run op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Kermisfuif Meer op 29 en 30 september 2023.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuren van het kermisplan voor Meer 2023.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuring van de ondersteuning van de inhuuractiviteit De Noorderkempen te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuren van het aangepast huishoudelijk reglement over het gebruik van openbare speelpleinen te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuring van het definitief onteigeningsbesluit Hoogeind-Meersel te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuring voor het bijkomend onderzoek zoals voorgesteld door Sweco NV voor de begeleiding van de bodemsaneringswerken - stort Den Dijk.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Goedkeuren van de toelage voor de aankoop van natuurgebied door Natuurpunt Markvallei aan Gouverneursbossen.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Kennisname besluit omgevingsproject stad Hoogstraten - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten en VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VLGEWGEM - Dokter De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 2 woningen met garages en het aanleggen van verhardingen gelegen John Lijsenstraat 15B en 15C - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een loods met kantoor en conciërgewoning, het overwelven van grachten en het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen gelegen Putten 15 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een zwembad en het verwijderen van verhardingen gelegen Groenewoud 20 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 07 september 2023.

 

Omgevingsvergunning tot de exploitatie van een bemaling gelegen Vrijheid 190 en 192 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/09/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.