Hoogstraten

Zitting van 07 03 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 29 februari 2024.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 07 maart 2024.

 

Aanvaarden van het ontslag van de algemeen directeur vanaf 15 april 2024 te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuren van de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuring reglement inzake premie onderhoud van het centraal stooktoestel van een verwarmingsinstallatie voor kwetsbare gezinnen te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuring reglement inzake premie voor het plaatsen van een gascondensatieketel met productlabel A ter vervanging van een oude verwarmingsketel te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de aankoop van woonmeters en radiatorventilatoren met het Vlaams budget voorzien voor versterking van de energiecel van de OCMW's.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuring budgetverschuiving voor inzet van de diensten Randstad Medical/Professionals in het woonzorgcentrum omwille van personeelstekort.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 07 maart 2024.

 

Coördinator woonzorgcentrum: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 07 maart 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 07 maart 2024.

 

Samenstelling van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2024.

Publicatiedatum: 15/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.