Hoogstraten

Zitting van 11 03 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 4 maart 2021.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Goedkeuren verschuiving poetsvrouw buitendienst naar medewerker schoonmaak.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Aanstellen medewerker schoonmaak uit wervingsreserve.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Goedkeuren opnemen project coördinator jeugd ILV Noorderkempen Werkt door interne medewerker.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Kennisname van de thesaurietoestand per 31 december 2020 te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Kennisname van de specifieke betaalopdrachten van 02/2021.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Goedkeuren gebruiksovereenkomst voor gildenlokaal minderhout door lokaal dienstencentrum.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Goedkeuring van de update van het huishoudelijk reglement lokaal dienstencentrum.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Aanwending van de extra federale middelen maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst CGG met betrekking tot het outreachend aanbod psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren.

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 11 maart 2021.

 

Goedkeuring reglement inzake tussenkomst in de vervoersonkosten naar het vaccinatiecentrum via de mindermobielencentrale voor inwoners die minder mobiel zijn met de federale covid middelen te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 19/03/2021