Hoogstraten

Zitting van 25 03 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2021.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Principiële goedkeuring tot de verlenging van contact tracing, het betalen van een gemeentelijke bijdrage aan Eerstelijnszone Kempenland vzw voor de lokale bronopsporing en de financiering hiervan.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuring van de start van de procedure en de lijst van uit te nodigen firma's voor de opdracht "Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen, beplanten en verzorgen van bloembakken in cortenstaal".

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuring van de gunning van de restauratie van de Sint-Katharinakerk: Fase Zuid.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor asbestsaneringswerken in de gemeentelijke basisschool van Wortel.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Aanpassing huishoudelijk reglement ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Aanstelling van een advocaat voor een onderzoek naar schijnhuwelijk.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afvoering van een inschrijving op het referentieadres van het OCMW.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuring van de aanpassing van het dienstverleningsmodel met betrekking tot het werken op afspraak.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuren van deelname aan de groepsaankoop tankslag en hemelwateropvang van IOK.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Start van de selectieprocedure voor de functie van deskundige vreemdelingenzaken.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Start van de selectieprocedure voor de functie van deskundige archief- en informatiebeheer.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuren wijziging functiebenaming conservator museum naar coördinator museum en archief en start werving museummedewerker.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuren van de uitbetaling van deel 2 van de subsidie jeugdinfrastructuur voor grote investeringen KLJ Meerle.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuren van de subsidieaanvraag bovenlokale sportinfrastructuur voor het project Sportpark Wereldakker fase 2.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Kennisname van het verslag van de Museumraad van 10 maart 2021.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Kennisname van het verslag van de mobiliteitsraad van 08 maart 2021.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Kennisname van de vroegtijdige verkoop van woning sociale kavel 's Boschstraat 48.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Kennisname van de vroegtijdige verkoop van woning sociale kavel 's Boschstraat 54.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Principiële goedkeuring van de locatie van de centrale mobiliteitspunten (Hoppinpunten = overstap verschillende vervoermiddelen) i.s.m. Vervoerregio Kempen.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject Meerleseweg 36B - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Advies aanvraag omgevingsproject SNELS LV - Hinnenboomstraat 17A - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Aktename melding van stedenbouwkundige handelingen gelegen Ganzendries 11 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning met garage en het aanleggen van verhardingen gelegen Marcel Rosiersstraat 21 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning en het aanleggen van verhardingen gelegen Grote Plaats 58 - 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het herbouwen van een zonevreemd bijgebouw gelegen Hal 38 - 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning en een bijgebouw met afwijking van de verkavelingsvoorschriften en het aanleggen van verhardingen gelegen Terbeeksestraat 5B - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een woning naar 2 appartementen, het aanleggen van verhardingen met afwijking van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en het slopen van een achterbouw gelegen Lodewijk De Konincklaan 304 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het kappen van bomen, het aanleggen van asfaltverharding en een beperkte reliëfwijziging gelegen Loenhoutseweg 59 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 maart 2021.

 

Weigering van omgevingsvergunning tot het slopen van een bijgebouw, het regulariseren van het uitbreiden van een zonevreemde woning en het aanleggen van een vijver en verhardingen gelegen Heieinde 29 - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 02/04/2021