Hoogstraten

Zitting van 25 01 2024

Om 9.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 18 januari 2024.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de verlenging van de concessieovereenkomst voor de uitbating van het kapsalon van campus Stede Akkers.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuring voor de aankoop en installatie van een systeem voor de desinfectie van drinkwaterleidingen in het Woonzorgcentrum.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuring van de gunning voor de levering van LED-noodverlichting met centraal beheersysteem voor Woonzorgcentrum Stede Akkers.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 januari 2024.

 

Poetshulp: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 januari 2024.

 

Kennisnemen en goedkeuren van de oppensioenstelling van een contractuele poetsvrouw met ingang vanaf 1 mei 2024.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 januari 2024.

 

Gedeeltelijk ontslag van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren uitbetaling cadeaubonnen voor de verjaardag van kinderen van kwetsbare gezinnen, een samenwerking tussen de sociale dienst en 't Ver-zet-je.

Publicatiedatum: 02/02/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 januari 2024.

 

Goedkeuren van de organisatie van een dankmoment voor de vrijwilligers van stad en OCMW in de week van de vrijwilliger.

Publicatiedatum: 02/02/2024