Hoogstraten

Zitting van 20 07 2023

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 13 juli 2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuring voor de aankoop van een zelfbedieningssysteem voor de gevangenisbibliotheek van Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuring voor de aankoop van een zelfbedieningssysteem voor de gevangenisbibliotheek van Wortel.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuring voor de gunning van de restauratie van de Sint-Luciakapel.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuring voor de gunning van de aankoop van een compacte straatveegmachine.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuring voor de toewijzing van het busvervoer voor het schoolzwemmen voor de periode september 2023 tot en met december 2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren van de aanpassingen van het arbeidsreglement en het lokaal afsprakenkader deconnectie voor de gemeentelijke basisscholen van Hoogstraten te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren van de korte vervangingen tijdens het schooljaar 2022-2023 in het gemeentelijk basisonderwijs.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Vaststellen belastingkohier op parkeren juli - aanslagjaar 2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuring toelage afvalophaling bij medische redenen - 2de kwartaal 2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Kennisname van de vragen m.b.t. het overnachten in de jeugdlokalen in Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren van de betaallijst kwartaalafrekening UiTPAS Q2 - 2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren van een projectsubsidie en logistieke ondersteuning voor het Internationaal Folklorefestival op 30 juli 2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Begijntjes Laat Besluit op zondag 20 augustus 2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Punt bijlagen/links plan23_Begijntjes Laat Besluit Ho 20.08.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement met afwijking geluidsnormen voor Valenciafeesten 19, 20 en 21 augustus 2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement "Antilliaanse Feesten" van 10 augustus t.e.m. 13 augustus 2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Ruitertornooi Landelijke Rijvereniging op 3/09/2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Ponytornooi Landelijke Rijvereniging op 27/08/2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Het Groot Circus van het Klein Verdriet van 24, 25, 26 en 27 augustus en 1, 2 en 3 september 2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Aanduiden van een opvolger in vzw 't Pleckske en de Plaatselijke Groep Leader MarkAante Kempen en goedkeuren van een opvolger in het beheercomité ILV NK Werkt en Streekplatform Kempen te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake een stilstaan- en parkeerverbod op donderdag op het plein De Boomkes te Wortel (verlenging proefperiode). Datum: 04/08/2023 – 30/04/2024

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake de werken in Molenstraat 21 (Laermolen) te Hoogstraten. Datum: 16/08/2023 – 01/09/2023

Publicatiedatum: 28/07/2023
Punt bijlagen/links Plan 1_2023047_PR_Molenstraat 21 (Laermolen).pdf Download
Plan 2_2023047_PR_Molenstraat 21 (Laermolen).pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren van de tijdelijke politieverordening inzake het tijdelijk opheffen van de enkelrichting en het instellen van tonnagebeperking +3,5 ton tussen Grote Plaats en het kruispunt aan Den Bayerd te Wortel. Datum: 01/08/2023 – 22/12/2023

Publicatiedatum: 28/07/2023
Punt bijlagen/links Signalisatieplan Kolonie.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake parkeerbeleid Meerledorp te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Kennisname besluit omgevingsproject ICN VAMS BVBA gelegen Molenstraat 2, Van Aertselaerstraat 7 en Van Aertselaerstraat 9 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen van een woning, het bouwen van een bijgebouw, het aanleggen van verhardingen na het slopen van bijgebouwen gelegen Heuvelstraat 17 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Omgevingsvergunning tot een aanvraag voor een functiewijziging van een appartement naar een ruimte voor een vrij beroep gelegen Gemeenteplein 7 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Omgevingsvergunning tot het veranderen van een boomkwekerij gelegen Maxburgdreef 7/A - 2321 Meer.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 20 juli 2023.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Speelstraat Hooiopper van 4 augustus tot en met 31 augustus 2023.

Publicatiedatum: 28/07/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.