Hoogstraten

Zitting van 01 09 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 19 augustus 2021.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de plaatsing van zonwerende screens voor bejaardenwoningen Het Erf en voor Homiva.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van woensdag 01 september 2021.

 

Ontslag van een medewerker wegens medische overmacht.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren indexatie van de dagprijs van woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf Stede Akkers, centrum voor dagverzorging, assistentiewoning De Wingerd en serviceflats De Linde te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van woensdag 01 september 2021.

 

Goedkeuren van de overeenkomst 'jeugdwelzijnswerk in en nabij de Hoogstraatse scholen' met Arktos vzw te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 10/09/2021