Hoogstraten

Zitting van 23 08 2021

Om 22.10 uur.

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten

 

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van  28 juni 2021.

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor de levering en installatie van draadloze netwerken in verschillende gebouwen.

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuring van het aangepaste bestek voor de uitbating van de keuken op zorgcampus Stede Akkers en maaltijdbedeling op locatie.

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de kosteloze grondafstand van een perceel in de Heilig Bloedstraat door OCMW en de Kerkfabriek aan Stad Hoogstraten.

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de aankoop van een onroerend goed gelegen Heilig Bloedlaan 240 te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Kennisname van de thesaurietoestand per 30 juni 2021.

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Kennisname van de jaarrekening 2020 van Welzijnszorg Kempen.

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Intrekking beslissing Vast Bureau dd.22/7/2021 aangaande de nieuwe prijsbepaling voor de noodopvangwoningen. (verworpen) - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 01/09/2021