Hoogstraten

Zitting van 25 01 2021

Om 20.00 uur.

Virtuele vergadering

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten, Ilse Verachtert en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van  14 december 2020.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren van de verkoopsvoorwaarden BIDDIT voor de woning gelegen in de Leemstraat 3, 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 25 januari 2021.

 

Goedkeuren van het aanwenden van middelen VIA4 Stad en OCMW Hoogstraten - 2019 door opbouw van extra kapitaal in de 2e pensioenpijler.

Publicatiedatum: 15/01/2021