Hoogstraten

Zitting van 21 12 2023

Om 9.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Roger Van Aperen

schepenen: Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 14 december 2023.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuren van uitbetalen overuren van medewerkers verpleging en verzorging van het WZC.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 21 december 2023.

 

Medewerker schoonmaak: vaststellen geslaagde kandidaten en goedkeuring wervingsreserve.

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 21 december 2023.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 05/01/2024