Hoogstraten

Zitting van 19 08 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 12 augustus 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de aankoop van twee camionetten voor de technische dienst.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen in het urnenveld op de begraafplaats van Meerle.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 1 persoon in het urnenveld op de begraafplaats van Meer.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen in het urnenveld van de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 1 persoon in het urnenveld van de begraafplaats te Minderhout.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen in het urnenveld van de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 1 persoon in het urnenveld van de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 1 persoon in het columbarium van de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de deeltijdse (1/5) loopbaanonderbreking voor het verlenen van medische bijstand voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Start van de selectieprocedure voor de functie van deskundige ICT.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Start van de selectieprocedure voor de functie van coördinator stadspatrimonium.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Aanvaarden van het ontslag van een contractueel personeelslid.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Uitbreiding contract medewerker mondiaal beleid met 7,6/38ste.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur juli 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuring van het kohier belastingen - Gemeentebelasting op de verdeelapparaten van brandstoffen, vaststelling en

uitvoerbaarverklaring van het kohier, aanslagjaar 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Principiële goedkeuring van de meerwerken fase 4&5 en raming van de museale ontsluiting Sint-Katharinakerk.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuring van het programma voor de jongerenreis naar Za-Kpota en uitbetaling voorschot aan jongerenorganisatie ASEZ.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren van budgetverschuiving voor de betaling van de kostprijs door de deelnemers van de jongerenreis naar Za-Kpota.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren inname openbaar domein i.v.m. hamburgerbak op 3 en 4 september 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren occasioneel evenement - Chiroweekend Meer Summer Edition op 27, 28 en 29 augustus 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de gebruiksovereenkomsten met Ferm Kinderopvang en 't Markenhof, Klein-Seminarie en Spijker in het kader van de buitenschoolse kinderopvang.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren aankoop en plaatsing AED-toestel met buitenkast op site Stede Akkers.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Hoogstraten en Verslavingskoepel Kempen vzw te agenderen op de gemeenteraad van september 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de uitbetaling van toelagen aan instellingen voor personen met een handicap in 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de ontwikkeling van de 'Nutteloze Borden Wandelroute'.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake enkelrichting en parkeerverbod in Beemden.

Datum: einde rioleringswerken – 31/12/2021

Publicatiedatum: 02/09/2021
Punt bijlagen/links 2021046_PR_Beemden_PLAN.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Principiële goedkeuring van de krachtlijnen voor recreatief medegebruik.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Advies aanvraag omgevingsproject gelegen Hal 19 - 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Aanvullend advies naar aanleiding van een wijzigingsverzoek omgevingsproject Neerven 1 - 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een garage/poolhouse, een zwembad en een scheidingsmuur en het aanleggen van verhardingen met afwijking van de verkavelingsvoorschriften gelegen Tinnenpotstraat 19A - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en regulariseren van de gewijzigde uitvoering van een zonevreemde woning en een zonevreemd bijgebouw en het bouwen van een zwembad en het aanleggen van verhardingen gelegen Hoogeind 67 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning met garage en het aanleggen van verhardingen gelegen Ti Van Schellestraat 6 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het herbouwen van een zonevreemde woning en zonevreemd bijgebouw, het kappen van bomen en het aanleggen van verhardingen gelegen Meerleseweg 75 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het uitbreiden van de woning met een carport gelegen De Kampelaar 2 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het herbouwen van een woning en het uitbreiden van verhardingen gelegen Poeleinde 22 - 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning en het aanleggen van verhardingen na het slopen van een woning, bijgebouwen en verhardingen gelegen Gemeentestraat 17 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning met carport en het aanleggen van verhardingen gelegen Hoge Weg 2C - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Weigering van de omgevingsvergunning tot het bouwen van 8 appartementen met ondergrondse parkeergarage en een bijgebouw, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen met afwijking van de verkavelingsvoorschriften na het slopen van een woning en garage gelegen Lodewijk De Konincklaan 314 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 19 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het aanbrengen van een muurschildering gelegen Van Aertselaerstraat 14 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 02/09/2021