Hoogstraten

Zitting van 07 10 2021

Om 20.00 uur.

De Welgezinde

 

Verwacht:

voorzitter: Herman Snoeys

effectieve leden: Faye Van Impe, Ann Fockaert, Pim Van der Linden, Jef Vissers, Mai Sterkens, Hilde Vermeiren en Fons Jacobs

plaatsvervangend lid: Joël Adams

secretaris: Miek Bens

 

Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van donderdag 07 oktober 2021.

 

Welkom en goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van donderdag 07 oktober 2021.

 

Kennisname van de verslagen van de rondgangen in de schoolgebouwen door IDEWE en IOK.

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van donderdag 07 oktober 2021.

 

Wijzigingen in het schoolreglement 2021-2022

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van donderdag 07 oktober 2021.

 

Wijziging in het academiereglement van I.K.O. 2021-2022.

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van donderdag 07 oktober 2021.

 

Kennisname van de vacante lestijden die in aanmerking komen voor een vaste benoeming.

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van donderdag 07 oktober 2021.

 

Prioriteitenplanning voor schooljaar 2021-2022

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van donderdag 07 oktober 2021.

 

Opstart tijdens corona

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van donderdag 07 oktober 2021.

 

Leerlingenaantallen op 1/9/2021

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van donderdag 07 oktober 2021.

 

Varia

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van GC Onderwijs van donderdag 07 oktober 2021.

 

Afsluiten van de vergadering en van de volgende vergadering

Publicatiedatum: 23/09/2021