Hoogstraten

Zitting van 25 03 2024

Om 21.20 uur.

 

Verwacht:

voorzitter: Gert Van den Bogaert

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024.

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Aanvaarden van het ontslag van de algemeen directeur vanaf 15 april 2024.

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuren van de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur.

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuring voor het reglement inzake de premie voor het plaatsen van een gascondensatieketel met productlabel A ter vervanging van een oude verwarmingsketel.

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuring voor het reglement inzake de premie voor onderhoud van het centraal stooktoestel van een verwarmingsinstallatie voor kwetsbare gezinnen.

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Mondelinge vraag van raadslid Marc Haseldonckx (fractie CD&V) over het grasplein aan de esplanade van ’t Gastenhuys

Publicatiedatum: 27/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.