Hoogstraten

Zitting van 12 08 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Michel Jansen

schepenen: Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 5 augustus 2021.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuring bijpassing gemeentelijke mantelzorgpremie met terugwerkende kracht.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Aanpassing en uitbreiding van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Hoogstraten ter goedkeuring te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Ondertekening van de verwerkersovereenkomsten GDPR tussen de stad Hoogstraten en partners.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de deeltijdse loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijds (1/5) zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de deeltijdse loopbaanonderbreking (1/5) voor het verlenen van medische bijstand voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de deeltijdse (1/5) loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijds (1/5) zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijds (1/5) zorgkrediet in het kader van ouderschapsverlof en een aansluitend deeltijds (1/5) verlof voor verminderde prestaties voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een halftijds (1/2) verlof voor verminderde prestaties voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een halftijds (1/2) zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijds (1/5) zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een halftijds (1/2) zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijds (1/5) verlof voor verminderde prestaties voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de halftijdse (1/2) loopbaanonderbreking voor het verlenen van medische bijstand voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de deeltijdse loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de deeltijdse (1/5) loopbaanonderbreking voor het verlenen van medische bijstand voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een deeltijds zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de deeltijdse loopbaanonderbreking voor het verlenen van medische bijstand voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de deeltijdse loopbaanonderbreking voor het verlenen van medische bijstand voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een zorgkrediet voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van een voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de deeltijdse (1/5) loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Start van de wervingsprocedure voor de functie van technisch assistent wegen.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Administratief medewerker stadsprojecten: vacant verklaring van de functie en goedkeuring aanstelling uit de wervingsreserve.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de uitbesteding van de loonverwerking aan sociaal secretariaat.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Administratief medewerker HRM: vacant verklaring van de functie en goedkeuring aanstelling uit de wervingsreserve.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van het belastingreglement op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van bouwmaterialen, stellingen, uitstallingen en andere voorwerpen te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Vaststellen belastingkohier op parkeren mei - aanslagjaar 2021.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Kennisname toelage afvalophaling bij geboortes- 2de kwartaal 2021.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Kennisgeving - mandateren en betaalbaar stellen van specifieke betaalopdrachten waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Vaststellen belastingkohier op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van bouwmaterialen en stellingen - mei t/m augustus 2021.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren afwijking geluidsnormen voor occasioneel evenement - Aspirock op 21 augustus 2021.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. occasioneel evenement Kuipfeest Minderhout op 21 augustus 2021.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Begijntjes Laat Besluit op 22 augustus 2021.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van het kermisplan voor de kermis te Minderhout op 4, 5 en 6 september 2021.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de terugbetaling van de energievreetbonnen die werden uitbetaald door de leveranciers.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren gebruik van gegevens uit het bevolkingsregister voor de verdeling van de gele doos.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de te schrappen reglementen en premies op gebied van rioleringsaansluitingen, regenwaterputten en IBA's te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de aanvraag voor cofinanciering AWV van handhavingsinstallaties ANPR Strijbeekseweg en Bredaseweg/Voort.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Advies aanvraag omgevingsproject gelegen Oosteneind 2A - 2328 Meerle.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het herbouwen van een zonevreemde woning, het aanleggen van een zwemvijver, het kappen van 2 bomen en het aanleggen en regulariseren van het aanleggen van verhardingen gelegen Terbeeksestraat 67 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 2 gekoppelde woningen met garages en het aanleggen van verhardingen gelegen Heerle 4D en 4E - 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een woning en het aanleggen van verhardingen gelegen Minderhoutsestraat 49 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het regulariseren van de gewijzigde uitvoering en inplanting van een loods en het uitbreiden van verhardingen gelegen Industrieweg 22 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen, uitbreiden en schilderen van een woning met afwijking van de verkavelingsvoorschriften, het aanleggen van verhardingen en het kappen van bomen gelegen Worteldorp 37D - 2323 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Kennisname besluit omgevingsproject Stijn Verheyen -  Sint Lenaartseweg 60A - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 12 augustus 2021.

 

Kennisname besluit Vlaamse minister - omgevingsproject ASPIRAVI NV -  Gestelsestraat-Venneweg z.n. - 2321 Meer

Publicatiedatum: 20/08/2021