Hoogstraten

Zitting van 07 05 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Arnold Wittenberg

schepenen: Roger Van Aperen, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 2 mei 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK van 21 juni 2024 te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor onderhoud en herstellingen aan technische installaties in gebouwen te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 07 mei 2024.

 

Zorgkundige: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 07 mei 2024.

 

Verpleegkundige: goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 07 mei 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van VaBU van dinsdag 07 mei 2024.

 

Kennisname van de specifieke betaalopdrachten van april 2024.

Publicatiedatum: 17/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.