Hoogstraten

Zitting van 16 05 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2024.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van de heraanleg van de speelzone in het Hoefijzer.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuring van de gunning voor de uitbreiding van de kantoorruimte op de gemeentelijke werkplaats.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Gezamenlijke eedaflegging door de nieuwe medewerkers in handen van de burgemeester.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Toezichter gebouwen: vaststellen geslaagde kandidaten en goedkeuring aanstelling.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur van de maand april 2024.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op het creëren van bijkomende wooneenheden in de vorm van groepswoningbouw of meergezinswoningen - aanslagjaar 2024.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de herschikking van de investeringen in het meerjarenplan (MJP) 2020-2026.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuren van de agenda voor de algemene jaarvergadering van Creat Services (voorheen TMVS dv) van 18 juni 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Kennisname van het verslag van de Sportraad van 29 april 2024.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Toestemming voor het organiseren van een picknick op De Mosten door de organisatie van de wielerzesdaagse met 50% korting op vrijdag 12 juli 2024.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de betaling van een toelage voor humanitaire hulp aan Soedan en Tsjaad.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening Heilig Bloed 2024 van 22/05/2024 tot 02/06/2024.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuren van de tijdelijke politieverordening voor plaatsing parkeerverbod Beemden. Datum: na plaatsing borden – 31/12/2026.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuren verlenging tijdelijke politieverordening inzake enkelrichting en tonnagebeperking +3,5 ton tussen Grote Plaats en het kruispunt aan Den Bayerd te Wortel. Datum: 01/07/2024 – 31/12/2024

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Goedkeuring voor de deelname aan de inzameling van landbouwfolie volgens het voorstel van IOK Afvalbeheer.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Kennisname van de PFAS-verontreiniging bij Cleanlease NV en goedkeuren van de communicatiestrategie.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Kennisgeving aan notarissen van een attest van verdeling - Lodewijk De Konincklaan 318.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Aanstelling van een intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur in kader van de deelname aan de intergemeentelijke dienstverlening Handhaving Ruimtelijke Ordening van IOK.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Aktename melding van stedenbouwkundige handelingen gelegen Strijbeekseweg 65 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Weigering voor de omgevingsvergunning tot functiewijziging van een gebouw met een winkelruimte en 2 appartementen naar een ruimte voor gemeenschapsvoorziening en 2 appartementen gelegen Vrijheid 130, /1 en /2 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het kappen van 66 beuken bomen gelegen Dreef 85 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van 4 appartementen, een ééngezinswoning en een bijgebouw, het aanleggen van verhardingen na het slopen van een woning en bijgebouw, het kappen van 2 bomen en het exploiteren van warmtepompen gelegen Van Aertselaerstraat 40 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning en tuinberging gelegen Heuvelstraat 8, 8A en 10 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het uitbreiden van het gemeentemagazijn met een dakkapel en het regulariseren van het plaatsen van een fietsenstalling gelegen Industrieweg 2 en Sint Lenaartseweg 38 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 16 mei 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een garage en verhogen van een tuinmuur gelegen Leemstraat 6/1 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 24/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.