Hoogstraten

Zitting van 29 12 2022

Om 9.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 december 2022.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor het ecologisch bermmaaien in 2023 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuring voor de concessieleidraad voor de uitbating van een watersport- en adventurekampenaanbod voor lagereschoolkinderen en tieners van 8 tot 15 jaar te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuring voor de selectieleidraad en de procedure voor het afsluiten van verzekeringscontracten voor stad en OCMW Hoogstraten te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuring voor de erfpachtovereenkomst voor de aalmoezenierswoning in Wortel-Kolonie te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuren van het reglement van orde voor de ombudsdienst in het kader van de aanmeldprocedure voor schooljaar 2023-2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuring voor de plaatsing van systeemplafond in vestiging Rooimans van de gemeentelijke basisschool De Wijsneus.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Kennisname van het instellen van de voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen op basis van thuistaal voor de aanmeldperiode in het basisonderwijs voor schooljaar 2023-2024.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuring van de betaling van een subsidie in functie van de uitvoering van het klimaatplan in Za-Kpota.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Kennisname van het verslag van de mobiliteitsraad van 5 december 2022.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuren van de opheffing van de bushalte Gestelsestraat = halte 'Zundertseweg'.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuren van het aanvullend reglement over het wegverkeer te Beemden in Hoogstraten te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening over wegverkeer inzake schoolomgeving Meersel-Dreef na evaluatie proefperiode. Datum: 01/01/2023 - 02/07/2023

Publicatiedatum: 06/01/2023
Punt bijlagen/links Plan_2022065_PR_schoolomgeving 't Dreefke (2022010 en 2022035) verlenging.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor werken in Koolhof – Leemstraat 26E. Datum: 16/01/2023 – 23/01/2023

Publicatiedatum: 06/01/2023
Punt bijlagen/links Plan2_2023001_PR_Koolhof-Leemstraat 26E.pdf Download
Plan1_2023001_PR_Koolhof-Leemstraat 26E.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Goedkeuring van het voorlopig onteigeningsbesluit Hoogeind-Meersel te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Besluit om niet in te gaan op het verzoek tot schrapping risicogrond uit het grondeninformatieregister - Groot Eyssel 52 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Advies inzake beroep omgevingsproject Vaalmoer  - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Heistraat 4/a - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Omgevingsvergunning tot het slopen van een serre, een buffervat en verhardingen, gedeeltelijke overname tuinbouwbedrijf en het verder exploiteren van een loods met aanhorigheden gelegen Elsterdijk 3 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 29 december 2022.

 

Omgevingsvergunning tot het regulariseren van de gewijzigde uitvoering van het bijgebouw bij de Salm-Salm Molen gelegen Molenstraat 7 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.