Hoogstraten

Zitting van 11 01 2023

Om 19.30 uur.

 

Verwacht:

voorzitter: Ann Fockaert

effectieve leden: Roger Van Aperen, Marcel Verschueren, Herman Snoeys, Gert Van den Bogaert, Tinne Rombouts, Jos Matthé en Dimitri Van Pelt

secretaris: Els Timmermans

 

Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van woensdag 11 januari 2023.

 

Goedkeuren vorig verslag.

Publicatiedatum: 29/12/2022
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van woensdag 11 januari 2023.

 

Bespreken stand van zaken woonzorgcentrum.

Publicatiedatum: 29/12/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.