Hoogstraten

Zitting van 26 04 2021

Om 20.00 uur.

Virtuele vergadering

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten

 

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 maart 2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuring om de zittingsverslagen van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn te vervangen door audio-opnames.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 april 2021.

 

Vaststelling van het aangepast huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuren schenking van obligatie De Wingerd van obligatiehouder aan kinderen.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 april 2021.

 

Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK van 18 mei 2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 april 2021.

 

Kennisname en goedkeuren van de agendapunten van de Algemene vergaderingen van de Sociale verhuurmaatschappijen.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuren beleidsevaluatie 2020.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuren jaarrekening 2020 OCMW Hoogstraten.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuren van de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025/2021-1 (journaalnummer 10101425).

Publicatiedatum: 16/04/2021