Hoogstraten

Zitting van maandag 22 januari 2024

Om 22.06 uur.

 

aanwezig

voorzitter: Gert Van den Bogaert 

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

verontschuldigd

schepen: Piet Van Bavel

raadslid: Ann Tilburgs

 

Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 22 januari 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het ontwerp van het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023 werd opgemaakt.

 

Juridische grond

 

        Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Het ontwerp van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023 dient goedgekeurd te worden.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:00:50)

 

BESLUIT

 

Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 1 onthouding (Herman Snoeys)

Enig artikel:

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 27/02/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 22 januari 2024.

 

Mededeling ontslag algemeen directeur Joke Verschueren.

 

VRAAG

 

Deze mededeling kan beluisterd worden via de audionotulen (vanaf 00:01:39)

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten?session=121671

 

Publicatiedatum: 27/02/2024