Hoogstraten

Zitting van 07 03 2023

Om 19.30 uur.

 

Verwacht:

voorzitter: Ann Fockaert

wnd. voorzitter: Marcel Verschueren

effectieve leden: Roger Van Aperen, Herman Snoeys, Gert Van den Bogaert, Tinne Rombouts, Jos Matthé en Dimitri Van Pelt

secretaris: Els Timmermans

 

Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 07 maart 2023.

 

Goedkeuren vorig verslag.

Publicatiedatum: 22/02/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 07 maart 2023.

 

Algemene cijfers van de verschillende woonvormen campus Stede Akkers.

Publicatiedatum: 22/02/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 07 maart 2023.

 

Stand van zaken organisatie en werking woonzorgcentrum.

Publicatiedatum: 22/02/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 07 maart 2023.

 

Kennisname van de aanpassingen aan de opnameovereenkomst van assistentiewoningen 't Gastenhuys.

Publicatiedatum: 22/02/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 07 maart 2023.

 

Kennisname aanpassingen interne afsprakennota assistentiewoningen 't Gastenhuys.

Publicatiedatum: 22/02/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 07 maart 2023.

 

Kennisname jaarverslagen van assistentiewoningen De Wingerd & 't Gastenhuys en servciflats De Linde.

Publicatiedatum: 22/02/2023
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 07 maart 2023.

 

Varia

Publicatiedatum: 22/02/2023