Hoogstraten

Zitting van 08 07 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 1 juli 2021.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuring voor de gunning van de raamovereenkomst voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen op basis van politieverslagen.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Punt bijlagen/links 20190107_Algemene_onderrichtingen_betreffende_het_houden_van_bevolkingsregisters.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie van 2 personen op het urnenveld op de begraafplaats van Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen op het urnenveld van de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuring van het afsprakenkader voor het gebruik van en de verantwoordelijkheid over de digitale informatieborden.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuring voor de aankoop van laptops, pc's en ICT-toebehoren.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Vaststellen geslaagde kandidaten en goedkeuren bevordering voor de functie regisseur sociale economie en werk en coördinator wijk-werken ILV NK Werkt.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur juni 2021.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuring verlenen aan Politiezone Noorderkempen voor de aankoop van een grond met het oog op het bouwen van een nieuwe politiekazerne.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Kennisgeving - mandateren en betaalbaar stellen van specifieke betaalopdrachten waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuring van een projectsubsidie vrije tijd.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuren van een street artproject inzake het kunstenbeleid, namelijk het voorzien van meerdere kunstingrepen in de openbare ruimte ter bevordering van de attractiviteit van onze stad .

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Principieel akkoord voor de mogelijke plannen met het eigen patrimonium gelegen Van Aertselaerstraat 23.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuring van de uitbetaling onderwijscheque voor de laatste aanvragen schooljaar 2020-2021.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuren programma en de ondersteuning voor Hoogstraten in groenten & bloemen 2021.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Kennisname verslag van de mobiliteitsraad van 7 juni 2021.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor werken thv de P. Van Dyckstraat

Uitvoeringsperiode: 01/09/2021 - 01/03/2022

Publicatiedatum: 23/07/2021
Punt bijlagen/links 2021033_PVanDyckstraat_plan.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening Tolberg 1

Datum: 12/07/2021 – 19/07/2021

Publicatiedatum: 23/07/2021
Punt bijlagen/links Signalisatieplan.png
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor werken te Beemden

Uitvoeringsperiode: 03/08/2021 - 30/10/2021

Publicatiedatum: 23/07/2021
Punt bijlagen/links Signalisatieplan Beemden.pdf
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Principiële goedkeuring voor de subsidieaanvraag voor het project Water-Land-Schap 2.0 zoals beschreven in het aanvraagformulier "Pad 2: Droogte robuuste inrichting van een gebied".

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Kennisname besluit deputatie ingevolge een beroepsprocedure omgevingsproject verkavelen gelegen Bredaseweg 45 te 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Kennisname uitspraak in beroep omtrent de aanvraag omgevingsproject gelegen Terbeeksestraat 44 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Aanvraag omgevingsvergunning tot het aanleggen van containervelden, betonpaden en een wadi gelegen Groot Eyssel 22A - 2328 Hoogstraten - goedkeuring van de toepassing van een administratieve lus.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het veranderen van een tuinbouwbedrijf gelegen Looi 15A - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het exploiteren van een boomkwekerij gelegen Paterspad 10 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen en exploiteren van een bedrijfsgebouw, het ophogen van het terrein en het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen gelegen Kruisblok 16 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het wijzigen van raam en deuropening gelegen Bredaseweg 6 - 2322 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het slopen van een woning met stal, het bouwen van een woning en een loods, het aanleggen van verhardingen en het regulariseren van het slopen van bergingen, de gewijzigde uitvoering van een stal, het omvormen van een varkensstal naar een opslag en het bouwen van waterputten gelegen Heilig Bloedstraat 64 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 08 juli 2021.

 

Weigering omgevingsvergunning tot het kappen van een boom gelegen Lodewijk De Konincklaan 371 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 23/07/2021