Hoogstraten

Zitting van 08 04 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 1 april 2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK van 18 mei 2021 te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuren van het protocolakkoord versnelde toewijzing 2021-2025.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisname van de toewijzingsvoorwaarden mobiele zorgwoning in het kader van opstart project mobiele zorgwoning.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 08 april 2021.

 

Kennisname van de specifieke betaalopdrachten van 03/2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuren van de beleidsevaluatie 2020 te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2020 stad en OCMW Hoogstraten voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 08 april 2021.

 

Goedkeuren van de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (journaalnummer 10101425) te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 08 april 2021.

 

Samenstelling van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021