Hoogstraten

Zitting van 21 04 2021

Om 20.00 uur.

Virtuele vergadering

 

Verwacht:

voorzitter: Ann Tilburgs

effectieve leden: Roger Van Aperen, Herman Snoeys, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Marc Haseldonckx, Maarten Leemans en Ilse Verachtert

secretaris: Patrick Verheyden

 

Overzicht punten

Zitting van GC: Financiën van woensdag 21 april 2021.

 

Verslag vorige GC Financiën 18 november 2020

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GC: Financiën van woensdag 21 april 2021.

 

Overzicht inkomsten en uitgaven nav Corona

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GC: Financiën van woensdag 21 april 2021.

 

Jaarrekening 2020 stad en OCMW Hoogstraten voor te leggen aan de RMW/GR ter goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GC: Financiën van woensdag 21 april 2021.

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (journaalnummer 10101425) voor te leggen ter goedkeuring aan RMW/GR.

Publicatiedatum: 13/04/2021