Hoogstraten

Zitting van 19 08 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 12 augustus 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 19 augustus 2021.

 

Kennisname en bespreken reglement voor de verhuring van de appartementen van Homiva.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 19 augustus 2021.

 

Principebeslissing voor de begeleiding van een project duaal leren in het WZC.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 19 augustus 2021.

 

Kennisname besluiten algemeen directeur van de maand juli 2021.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 19 augustus 2021.

 

Administratief medewerker financiële dienst: vacant verklaring van de functie en goedkeuring aanstelling uit de wervingsreserve.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 19 augustus 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 02/09/2021