Hoogstraten

Zitting van 05 08 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Michel Jansen

schepenen: Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 29 juli 2021.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 05 augustus 2021.

 

Kennisname van de werkingsgegevens 2020 Thuiszorg Kempen.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuring om het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor de levering en installatie van draadloze netwerken in verschillende gebouwen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie van hoofdverpleegkundige.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de start van de selectieprocedure voor de functie van zorgkundige voor de aanleg van een wervingsreserve.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de start van de selectieprocedure voor de functie van verpleegkundige voor het aanleggen van een wervingsreserve.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 05 augustus 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 13/08/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 05 augustus 2021.

 

Samenstelling van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 augustus 2021.

Publicatiedatum: 13/08/2021