Hoogstraten

Zitting van 15 03 2022

Om 19.30 uur.

Virtuele vergadering

 

Verwacht:

voorzitter: Ann Fockaert

effectieve leden: Roger Van Aperen, Marcel Verschueren, Herman Snoeys, Gert Van den Bogaert, Tinne Rombouts, Jos Matthé en Dimitri Van Pelt

secretaris: Els Timmermans

 

Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 15 maart 2022.

 

Goedkeuren vorig verslag.

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 15 maart 2022.

 

Algemene cijfers verschillende woonvormen campus Stede Akkers

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 15 maart 2022.

 

Organisatiestudie personeel wzc Stede Akkerse.

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 15 maart 2022.

 

Opnamereglement Homiva: opnieuw geagendeerd

Publicatiedatum: 02/03/2022
Overzicht punten

Zitting van GC Campus Stede Akkers van dinsdag 15 maart 2022.

 

Varia

Publicatiedatum: 02/03/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.