Hoogstraten

Zitting van 04 04 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring voor de gunning van het ecologisch bermmaaien in 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor het groenonderhoud en zwerfvuilbeheer op de transportzone van Meer in 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor het groenonderhoud op site Stede Akkers en Sportpark Wereldakker.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de uitbreiding van de kantoorruimte op de gemeentelijke werkplaats.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring voor de beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale aangaande de groepsaankoop van IOK over "Raamovereenkomst voor het leveren van klein elektrisch materiaal" te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring voor de beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale aangaande de groepsaankoop van IOK over "Raamovereenkomst voor het uitvoeren van HR-dienstverlening rond assessment, opleiding en coaching (incl. outplacement) - perceel 1 en perceel 2" te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Kennisname van het klimaatrapport 2023 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring voor de aanpassing van de GSM Policy voor personeelsleden.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de vervanging van een medewerker van de onderwijsdienst wegens moederschapsverlof en een aansluitend ouderschapsverlof.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de voltijdse lopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de budgetverhoging in het kader van de uitbreiding van de jongerenateliers in IKO Merksplas.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Toezichter milieuhandhaving: goedkeuren vacant verklaren van de functie en start van de selectieprocedure.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Kennisname van het verslag van de algemene vergadering van de Sportraad van 18 maart 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Home musical op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Opendeur bij Optiek Dominiek op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Live Muziek Café 't Jachthuis op zondag 21 april 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Vagabo inname openbaar domein van 19 juni t.e.m. 25 juni 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren occasioneel evenement Hoogstraten Kermis + Stampoutdoor van 8 tot 11 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Kennisname van het verslag van de adviesraad lokale economie van 12 maart 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Kennisname van het verslag van de Museumraad van 27 maart 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring voor het jaarverslag met jaarrekening 2023 van de interlokale vereniging Noorderkempen te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring voor de  aanpassing van de overeenkomst met statutaire draagkracht Interlokale Vereniging Noorderkempen te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van deelname aan de actie 'Straatvinken 2024' met een verkeerstelling op donderdag 16 mei 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Kennisname van het verslag van de bewonersvergadering op 27 maart 2024 over de geplande verkeerswijzigingen in de A. De Lalaingstraat.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuring om asfaltwerken uit te voeren in Goorkensdreef, Wenenstraat en Brusselstraat i.k.v. onderhoud wegen dienstjaar 2024 deel 1.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Kennisname van het verslag van de mobiliteitsraad van 4 maart 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor de proefopstelling parkeren Pastoor Van Dykstraat te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de tijdelijke politieverordening voor het plaatsen van een publieke laadpaal ter hoogte van bestaande parkeerplaatsen Dreef 46 – 2328 Hoogstraten. Periode: vanaf plaatsing laadpaal tot 31/12/2026

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de tijdelijke politieverordening voor het plaatsen van een publieke laadpaal ter hoogte van bestaande parkeerplaatsen Van Aertselaerstraat 10 – 2320 Hoogstraten. Periode: vanaf plaatsing laadpaal tot 31/12/2026

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de tijdelijke politieverordening voor het plaatsen van een publieke laadpaal ter hoogte van bestaande parkeerplaatsen Minderhoutdorp 7 – 2322 Minderhout. Periode: vanaf plaatsing laadpaal tot 31/12/2026

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de tijdelijke politieverordening voor het plaatsen van een publieke laadpalen ter hoogte van bestaande parkeerplaatsen Katelijnestraat 25 – 2320 Hoogstraten. Periode: vanaf plaatsing laadpalen tot 31/12/2026

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de kosteloze grondafstand te Hooiopper te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Goedkeuren van de grondverwervingen project fietspad Hoogeind-Meersel te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Kennisgeving aan notarissen van een attest van verdeling - Meerseweg 3.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing, gelegen Gravin Elisabethlaan 25 - sectie B nr. 263E2 (1e afdeling).

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Aktename melding overname van een inrichting gelegen Zwartvenweg 1A - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning met garage en een bijgebouw en het aanleggen van verhardingen na het slopen van een woning, berging en verhardingen gelegen Gustaaf Segersstraat 19 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot bouwen woning met bijgebouw en slopen bestaande bebouwing gelegen Dreef 84 - 2328 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 04 april 2024.

 

Samenstelling van de agenda van de gemeenteraad van 22 april 2024.

Publicatiedatum: 12/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.