Hoogstraten

Zitting van 12 08 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

wnd. burgemeester: Michel Jansen

schepenen: Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 5 augustus 2021.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie van referentiepersoon dementie.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 12 augustus 2021.

 

Kennisname van de specifieke betaalopdrachten van 07/2021.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 12 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de aankoop van een onroerend goed gelegen Heilig Bloedlaan 240 te Hoogstraten te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 20/08/2021