Hoogstraten

Zitting van 22 02 2021

Om 20.00 uur.

Virtuele vergadering

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten, Ilse Verachtert en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van  25 januari 2021.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 februari 2021.

 

Kennisname antwoord toezichthoudende overheid van 9 februari 2021 inzake het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 november 2020 tot aankoop van de blote eigendom van het onroerend goed met adres Heilig Bloedlaan 244, 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 februari 2021.

 

Aanvraag erkenning als groep van assistentiewoningen voor

assistentiewoningen 't Gastenhuys.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren van de procedure voor het aangaan van een lening van 6.500.000 EUR op 30 jaar.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren aanpassing artikel 259 van de rechtspositieregeling van het personeel DLB 186§2, 3°.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 februari 2021.

 

Goedkeuren aanpassing artikel 256 van de gezamenlijke rechtspositieregeling van het personeel van lokaal bestuur Hoogstraten.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 februari 2021.

 

Opheffing van het besluit van de OCMW-raad van 12 november 2018 mbt de personeelsformatie van het OCMW en goedkeuren om geen bindend personeelskader vast te stellen.

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van RMW van maandag 22 februari 2021.

 

Principieel akkoord voor de realisatie van het VIA6 sectoraal akkoord 2020-2015 - maatregel 'verhoging eindejaarstoelage 2020 voor de personeelsleden in de zorgsector' en de bijhorende aanpassingen aan de rechtspositieregeling.

Publicatiedatum: 12/02/2021