Hoogstraten

Zitting van 09 04 2024

Om 13.00 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 4 april 2024.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring voor de verkoop van kasseien die gestockeerd zijn op de gemeentelijke werkplaats.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Toevoeging van personen met een EU-nationaliteit op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Kennisname van de beleidsevaluatie in het semesterrapport MJP 2023 - semester 2 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuren van de loopbaanonderbreking medische bijstand (1/5) voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Verlenen toestemming aan een statutair personeelslid om het werk te hernemen met halftijdse prestaties wegens ziekte.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuren van de jaarrekening 2023 van stad en OCMW Hoogstraten te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Kennisname van de rapportering van de financieel directeur bij boekjaar 2023 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring van aandelensplitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring voor het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV ten gunste van Woonboog BV, en de daarmee samenhangende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonboog BV ten gunste van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen,  op de buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d. 21 mei 2024, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Machtiging tot inkoop van eigen aandelen van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring agenda’s en mandatering van de vertegenwoordiger op de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV ten gunste van Woonboog BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring van het splitsingsvoorstel m.b.t. de partiële splitsing van Woonboog BV ten gunste van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen,  op de buitengewone algemene vergadering van Woonboog BV d.d. 21 mei 2024, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Machtiging tot inkoop van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring voor de agenda’s en mandatering van de vertegenwoordiger op de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d.  21 mei 2024, te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Vaststellen belastingkohier op tweede verblijven - aanslagjaar 2023.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Kennisgeving - mandateren en betaalbaar stellen van specifieke betaalopdrachten waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Kennisname en goedkeuren van de agendapunten van de gewone algemene jaarvergadering van Kempens Woonkrediet op 30 april 2024 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring voor de aanwerving van een woonbegeleider sociale dienst.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuren van het voorstel voor openbare verlichting in het Eeuwig Laantje.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake de werken Vlamingstraat-Loenhoutseweg te Hoogstraten. Datum: 02/05/2024 – 08/05/2024

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake de werken Vaalmoer-Terbeeksestraat te Hoogstraten. Datum: 27/05/2024 – 31/05/2024

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Goedkeuring voor het aangaan van een partnerschap binnen het leaderproject HALnat.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Kennisgeving aan notarissen van een attest van verdeling - Bredaseweg 32.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Advies aanvraag omgevingsproject ELICIO NV - John Cordierlaan 9 - 8400 Oostende en Storm 73 BV - Borsbeeksebrug 22 - 2600 Antwerpen.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een loods, het aanleggen van verhardingen en het overwelven van een gracht en het exploiteren van een montagebedrijf voor knikmopsen en rollmopsen gelegen Putten 2 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen van een woning en een schuur, het aanleggen van verhardingen en een overwelving en het slopen van een bijgebouw gelegen Katelijnestraat 18 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Overzicht punten

Zitting van CBS van dinsdag 09 april 2024.

 

Weigering voor de omgevingsvergunning tot het bouwen van een handelspand met 3 appartementen en een ondergrondse parkeergarage met afwijking van de voorschriften van BPA Centrum Westkant na het slopen van de bestaande bebouwing gelegen Vrijheid 186 en 188 - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 19/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.