Hoogstraten

Zitting van 18 12 2023

Om 20.00 uur.

Raadzaal

 

Verwacht:

voorzitter: Gert Van den Bogaert

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 27 november 2023.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring voor de aanpassing van het reglement 'mantelzorgpremie voor ouders van een kind met een ondersteuningsbehoefte'.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor het onderhoud en snoeien van openbaar groen in 2024.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de renovatie van het plat dak van gemeentelijke basisschool De Meerpaal - Kiekeboe.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring voor de aankoop van een perceel grond, gelegen te Minderhout, Minderhoutsestraat 146, in functie van de realisatie van een brandweerkazerne.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring voor de wijziging van de retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring voor het eindverslag trage wegen Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sportzones.

Publicatiedatum: 08/12/2023