Hoogstraten

Zitting van 25 03 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 18 maart 2021.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 maart 2021.

 

Aanpassing huishoudelijk reglement ter vaststelling voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 maart 2021.

 

Aanstelling van een 4/5de zorgkundige met ingang van 1 april 2021.

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Zitting van VaBU van donderdag 25 maart 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 02/04/2021